27.03.2014

Waarom bodybuilders die nog steeds roken BCAA's moeten gebruiken

Roken is zo ongeveer slecht voor alles, en dus ook voor je spieren. Voor bodybuilders en andere krachtsporters die nog steeds roken hebben onderzoekers van Nara Medical University in Japan een interessante ontdekking gedaan: suppletie met BCAA's kan de negatieve effecten van roken op de spieren opheffen.
Roken is zo ongeveer slecht voor alles, en dus ook voor je spieren. Voor bodybuilders en andere krachtsporters die nog steeds roken hebben onderzoekers van Nara Medical University in Japan een interessante ontdekking gedaan: suppletie met BCAA's kan de negatieve effecten van roken op de spieren opheffen.

Roken, spieren & BCAA's
Roken verhoogt in de spiercellen de activiteit van myostatin, en werkt op die manier spierafbraak in de hand. Bovendien stimuleert roken de vorming van AGE's in de spieren, en vermindert zo de spierkracht.

De Japanners vroegen zich af of de spierslopende eigenschappen van roken iets van doen hebben met BCAA's [structuurformules hieronder]. Zouden de spieren van rokers minder BCAA's opnemen? En zo ja - zouden rokers hun spieren sterk kunnen houden als ze een supplement met BCAA's gebruiken?


Leucine Valine Isoleucine

Leucine

Valine

Isoleucine


Studie

De onderzoekers wilden die vragen beantwoorden met een dierstudie, waarin ze een groep jonge ratten 4 weken achtereen dagelijks blootstelden aan sigarettenrook, en een andere groep niet.

Van beide groepen ratten kreeg de helft standaardvoer, en de andere helft voer waaraan de onderzoekers BCAA's hadden toegevoegd. In het met BCAA verrijkte voer zaten ongeveer evenveel aminozuren als in het standaardvoer.


Roken is zo ongeveer slecht voor alles, en dus ook voor je spieren. Voor bodybuilders en andere krachtsporters die nog steeds roken hebben onderzoekers van Nara Medical University in Japan een interessante ontdekking gedaan: suppletie met BCAA's kan de negatieve effecten van roken op de spieren opheffen.


Resultaten
De ratten die sigarettenrook binnenkregen groeiden minder snel. Dat kwam onder meer omdat ze minder aten.


Roken is zo ongeveer slecht voor alles, en dus ook voor je spieren. Voor bodybuilders en andere krachtsporters die nog steeds roken hebben onderzoekers van Nara Medical University in Japan een interessante ontdekking gedaan: suppletie met BCAA's kan de negatieve effecten van roken op de spieren opheffen.

Roken is zo ongeveer slecht voor alles, en dus ook voor je spieren. Voor bodybuilders en andere krachtsporters die nog steeds roken hebben onderzoekers van Nara Medical University in Japan een interessante ontdekking gedaan: suppletie met BCAA's kan de negatieve effecten van roken op de spieren opheffen.


BCAA-suppletie kon het groeitempo van de rokende dieren niet normaliseren. BCAA's konden wel het negatieve effect van roken op de spiermassa opheffen. In de figuur hieronder zie je het gewicht van de kuitspier gastrocnemius in de vier groepen.


Roken is zo ongeveer slecht voor alles, en dus ook voor je spieren. Voor bodybuilders en andere krachtsporters die nog steeds roken hebben onderzoekers van Nara Medical University in Japan een interessante ontdekking gedaan: suppletie met BCAA's kan de negatieve effecten van roken op de spieren opheffen.


Roken vermindert de concentratie BCAA's in het bloed, ontdekten de Japanners. Suppletie met BCAA's kon dat effect van roken ondervangen, en de hoeveelheid BCAA's in de bloedbaan herstellen.


Roken is zo ongeveer slecht voor alles, en dus ook voor je spieren. Voor bodybuilders en andere krachtsporters die nog steeds roken hebben onderzoekers van Nara Medical University in Japan een interessante ontdekking gedaan: suppletie met BCAA's kan de negatieve effecten van roken op de spieren opheffen.


De spieren van de proefdieren die rook inademden bevatten dan ook minder BCAA's. Daarom waren die spieren kleiner waren dan de spieren van de andere proefdieren. Suppletie met BCAA's kon ook de hoeveelheid BCAA's in de spieren normaliseren.


Roken is zo ongeveer slecht voor alles, en dus ook voor je spieren. Voor bodybuilders en andere krachtsporters die nog steeds roken hebben onderzoekers van Nara Medical University in Japan een interessante ontdekking gedaan: suppletie met BCAA's kan de negatieve effecten van roken op de spieren opheffen.


Mechanisme
In 2011 publiceerden de onderzoekers een andere dierstudie waarin ze de effecten van sigarettenrook bestudeerden. [J Toxicol Sci. 2011 Jun;36(3):261-6.] In dat onderzoek zagen ze dat blootstelling aan tabaksrook immuuncellen in de darmen meer glutamine laat verbruiken. Dat verklaart misschien de afname van de hoeveelheid BCAA's door blootstelling aan sigarettenrook: het lichaam van rokers verbruikt extra veel BCAA's voor de aanmaak van glutamine.

Bron:
J Toxicol Sci. 2014;39(2):331-7.

Meer:
Rokende snoepkont is minder sterk (16-1-2011)
Spieren van rokers groeien minder snel (10-5-2010)