Opgeladen: 3-12-2011
Opgepoetst: 27-10-2015
Opgeborgen in: Langer leven & psychologie
Translation: No translation yet

Slimme en stabiele mannen leven langer

Intelligentie en innerlijke rust helpen mannen gezond te blijven en een hoge leeftijd te bereiken. Tot die slotsom komen psychologen van de University of Edinburgh door een onderzoek onder ruim vierduizend militairen. Vooral mannen met beide eigenschappen hebben een grote kans op een lange en gezonde oude dag.

Vietnam-oorlog
De onderzoekers gebruikten gegeven die het Amerikaanse leger verzamelt in de Vietnam Experience Study. In die studie volgen onderzoekers soldaten die zich in de tweede helft van de jaren zestig aanmeldden door de tijd. De onderzoekers willen zo achterhalen wat nu precies de gevolgen van de Vietnam-oorlog voor de gezondheid zijn geweest.

Het onderzoek is een gevolg van onthullingen over het gebruik van giffen in de Vietnam-oorlog, waarmee de Amerikanen de bomen in de oerwouden doodden, in de hoop dat helicopters en vliegtuigen de Vietcong daardoor vanuit de lucht beter konden uitschakelen, en akkers van hun tegenstanders onvruchtbaar maakten.

Die strategie was niet succesvol, en Amerika verloor de Vietnam-oorlog. Het grootschalige gebruik van gifstoffen bracht wel de gezondheid van de Amerikaanse soldaten in gevaar. De effecten op de Vietnamese bevolking waren tussen twee haakjes groter. [Wikipedia]

Studie
De onderzoekers bestudeerden vierduizend soldaten halverwege de jaren tachtig. Ze bepaalden met psychologische tests hun intelligentie en hun mate van neuroticism - zeg maar: of ze gespannen, bezorgd, tobberig en dus instabiel waren. De onderzoekers verzamelden ook algemene gegevens over het opleidingsniveau, het inkomen en de gezondheid van de mannen. Daarna volgden ze de Vietnamgangers vijftien jaar lang, tot 2001.

Resultaten
In 2001 waren 243 mannen overleden. De psychologen konden achterhalen dat onder de overledenen vooral minder intelligente en minder stabiele mannen waren.


Slimme en stabiele mannen leven langer


De beide negatieve eigenschappen verhoogden zeker in combinatie de sterftekans. "Participants who were 1 SD higher in neuroticism and 1 SD lower in cognitive ability faced almost a doubling in mortality risk", aldus de Britten.

Voor een deel is het effect indirect, ontdekten de psychologen. Slimme mannen verdienden vaker een hoger inkomen en waren vaker hoger opgeleid. Mensen met een hoog inkomen en een hoge opleiding leven dikwijls gezonder dan mensen met een dunnere portemonnee en minder kwalificaties. Maar daarnaast was er ook een aanzienlijk direct postief effect van intelligentie en kalmte op de gezondheid, en een direct negatief effect op de sterfte.

Conclusie
"Asking individuals to complete psychological measures as part of a regular examination or at home could greatly benefit public health", adviseren de Britten. "Taking neuroticism and cognitive ability into account would help identify at-risk patients who should be more closely monitored."

Bron:
Psychosom Med. 2009 May;71(4):385-94.

Meer:
Optimisten leven langer (29-11-2011)
Geloof in een rechtvaardige wereld verlengt levensduur (21-10-2011)
Vergeef en leef langer (30-9-2011)


Glycine AKG als anti-verouderingssupplement
Pure speculatie, wel leuk.

Ginkgo is een levensverlenger
Jazeker. Een heuse humane studie.

Mannen leven langer door ginseng
Nog een humane studie. Het is een beetje feest vandaag.