19.04.2012

Snelle pas beschermt tegen dementie

Zeventigers die bang zijn voor dementie kunnen hun kansen verbeteren als ze veel wandelen. Die uitspraak baseren we op een studie van Franse gerontologen van Toulouse University. Volgens dat onderzoek voorspelt de snelheid waarmee zeventigplussers kunnen wandelen hun kans op dementie.

Het aantal meters per seconde dat ouderen kunnen afleggen als ze een kort stukje wandelen is volgens een handjevol recente studies een voorspeller van hun kans op dementie en andere ouderdomsziekten. [J Nutr Health Aging. 2009 Dec;13(10):881-9.] [JAMA. 2011 Jan 5;305(1):50-8.] Hoe langzamer de ouderen lopen, des te somberder zijn hun perspectieven.

De onderzoekers vroegen zich af of die studies een schijnverband rapporteren. Misschien kunnen ouderen sneller wandelen als ze meer spiermassa en minder vetmassa hebben, en is het die gezonde lichaamssamenstelling [weinig vet, veel spieren] die beschermt tegen dementie, beredeneerden ze.

Zeventigers die bang zijn voor dementie kunnen hun kansen verbeteren als ze veel wandelen. Die uitspraak baseren we op een studie van Franse gerontologen van Toulouse University. Volgens dat onderzoek voorspelt de snelheid waarmee zeventigplussers kunnen wandelen hun kans op dementie.
In hun artikel, dat onlangs verscheen in de The Journals of Gerontology: Series A, beschrijven de onderzoekers een epidemiologische studie waaraan zo'nzeshonderdvijftig mentaal fitte vrouwen van 75 jaar of ouder meewerkten. De onderzoekers bepaalden de snelheid waarmee de vrouwen een stukje wandelden, wachtten 7 jaar en bepaalden vervolgens hun mentale conditie.

De onderzoekers verdeelden de vrouwen in vier groepen of kwartielen aan de hand van hun wandelsnelheid. De vrouwen in het eerste kwartiel liepen meer dan 92 cm/sec, in het tweede kwartiel 92-80 cm/sec, in het derde kwartiel 80-67 cm/sec en in het vierde kwartiel liepen de vrouwen minder dan 67 cm/sec.


Zeventigers die bang zijn voor dementie kunnen hun kansen verbeteren als ze veel wandelen. Die uitspraak baseren we op een studie van Franse gerontologen van Toulouse University. Volgens dat onderzoek voorspelt de snelheid waarmee zeventigplussers kunnen wandelen hun kans op dementie.


De vrouwen in het vierde kwartiel, met de minste wandelsnelheid, hadden 2 keer meer kans op dementie dan de vrouwen in het eerste kwartiel. Daarbij hielden de onderzoekers rekening met de lichaamssamenstelling. Weliswaar verlaagde een gezonde lichaamssamenstelling de kans op dementie, maar dat effect was statistisch niet significant. In de onderstaande tabel zijn de significante verbanden vet gedrukt. TLM = Total Lean Mass; TFM = Total Fat Mass.

Het is dus echt de wandelsnelheid zelf die ouderen beschermt tegen dementie. De vraag die dan bij je opkomt ligt voor de hand: kunnen ouderen zichzelf beschermen tegen dementie als ze ervoor zorgen dat ze sneller kunnen lopen? Doordat ze fitter worden?

Het antwoord op die vraag luidt waarschijnlijk 'ja'. Binnenkort meer.

Bron:
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012 Apr;67(4):425-32.

Meer:
Wandeling van minimaal twee kilometer beschermt tegen dementie (4-11-2011)
Veroudering laat hersenen krimpen, cardiotraining laat ze groeien (2-10-2011)
Zo halveer je je kans op Alzheimer (2-10-2011)