30.12.2001

Tryptofaan + stress = meer testosteron

Stress vermindert de aanmaak van testosteron, maar Russische onderzoekers vermoeden dat je daaraan door suppletie met tryptofaan [structuurformule hieronder] iets kunt doen. De onderzoekers baseren zich op proeven met ratten die tryptofaan door hun voer kregen.

Tryptofaan
De Russen experimenteerden met vier groepen ratten. Twee groepen moesten een maand leven onder stress. Twee andere niet. Een stressgroep en een niet-gestresste groep kregen dagelijks 200 milligram tryptofaan door hun voer.

De onderzoekers bepaalden na een maand hoeveel insuline en testosteron de proefdieren aanmaakten.


Geen stress, geen tryp

Geen stress, tryp

Stress, geen tryp

Stress, tryp

testosteron

6,0 nmol/l

7,1 nmol/l

2,1 nmol/l

13,2 nmol/l

insuline

191 pmol/l

260 pmol/l

219 pmol/l

241 pmol/l


Bij de gestresste tryptofaanratten verdubbelde de aanmaak van testosteron dus. Dat gegeven is voor naturel-atleten interessant, als die tijdens zware trainingskampen of wedstrijdperioden onder druk staan.

Bij stress maak je meer van het stuurhormoon CRH aan, en ook meer dopamine. De combinatie van die verbindingen prikkelt de hypofyse om meer stresshormonen aan te maken, theoretiseren de Russen.

Serotonine
Tryptofaan is een precursor van serotonine [structuurformule hiernaast]. Slik je tryptofaan, dan neemt in je hersenen de concentratie serotonine toe. En hoewel een hoge serotoninespiegel onder normale omstandigheden de testosteronaanmaak juist verlaagt, werkt dat onder stress kennelijk andersom. De Russen denken dat de combinatie van dopamine, CRH en serotonine er in je hersenen toe leidt dat de aanmaak van testosteronverhogende stuurhormonen toeneemt.

Bron:
Svetlana Migovan. Effects of tryptophan feeding on hormonal status of rats under chronic situational stress conditions. Poster 180, 2nd European Congress On Biogerontology.