23.04.2004

Verhoog je testosteronspiegel - doe je eigen ding

Verhoog je testosteronspiegel - doe je eigen ding
Baantjesjagers, agressievelingen en strebers hebben een lagere testosteronspiegel dan mensen die gewoon hun eigen ding doen. Dat suggereert een Russische dierstudie.

Agressie en zin in seks hangt samen met testosteron, zeggen biologen. Een hogere testosteronspiegel betekenent meer libido en meer agressie - en, kun je daar als sporter nog aan toevoegen, meer spierontwikkeling. Hoe hoger je op de sociale ladder van groepen dieren komt, des te hoger is de testosteronspiegel. Testosteron is het hormoon van de winnaars. Zou je zeggen.

De weg naar sociale dominantie is echter met conflicten bezaaid, en conflicten verhogen de stress. De Russen vroegen zich af wat het effect van die stress is op de testosteronspiegel.

Dus deden de onderzoekers proeven met drie groepen mannetjesmuizen: een controlegroep, die gewoon alleen in een kooi zat en niet lastig werd gevallen door soortgenoten, een groep muizen die in groepen altijd het onderspit dolf en een groep muizen die voortdurend conflicten won.

Toen ze de groepen hadden samengesteld zetten de Russen een aantal keren bij een wijfje dat door een hormoonbehandeling paarrijp was gemaakt. De mannetjes konden niet bij het wijfje omdat er een glazen wand tussen hen in zat. De onderzoekers keken hoe vaak de mannetjes bij de muur zaten en maten zo hun seksuele interesse.

Op 0 zitten er nog geen wijfje in het compartiment. Dat komt er pas op I. 1= de muizen in de controlegroep, 2 = de sociale winnaars, 3 = de sociale verliezers. V = na een half uur.

Pal hieronder zie je hoe de groepen zich gedragen na 10 dagen, daaronder zie je wat er 20 dagen gebeurt.


Verhoog je testosteronspiegel - doe je eigen ding


Verhoog je testosteronspiegel - doe je eigen ding


Aanvankelijk hadden de dominante muizen evenveel interesse in de wijfjes als de dieren in de controlegroep. De verliezers, murw gemaakt door alle verloren ruzies, hadden aanvankelijk beduidend minder animo.

Na 20 dagen dominant gedrag valt de interesse van de dominante dieren samen met die van de ondergeschikte dieren. De meeste interesse hadden de non-sociale dieren.

Toen de onderzoekers testosteronspiegel van de dieren bepaalden, zagen ze dat die ook in de dominante dieren daalde. De zwarte balken hieronder staan voor muizen na 10 dagen, de gestreepte voor muizen na 20 dagen.


Verhoog je testosteronspiegel - doe je eigen ding


De onderzoekers concluderen dat de sociale jacht op status een zware wissel trekt op het endocriene systeem. Vooral voor de verliezers, maar ook voor de winnaars.

Hoe langer de jacht op status doorgaat, des te lager is de testosteronspiegel. Vertaald naar mensen zou dat betekenen dat je de hoogste testosteronspiegel niet vindt bij de maatschappelijke winnaars, maar bij de drop outs en de mensen die zich nergens iets van aan trekken.

Geef toe. Het is een romantische gedachte.

Bron:
Bull Exp Biol Med. 2003 Dec;136(6):607-10.