17.07.2015

Waarom een supplement waarin je niet gelooft je prestaties kan verslechteren

Gisteren schreven we over een studie waarin sporters alleen reageerden op toediening van het beproefde supplement natriumbicarbonaat als ze wisten dat ze een supplement kregen. Dachten ze dat ze een placebo hadden gekregen, dan werkte het spul niet. In januari 2015 verscheen een vergelijkbaar onderzoek naar het effect van de geloofsfactor op de werking van supplementen. In die studie bleken placebo's, waarvan sporters wisten dat ze geen actieve stoffen bevatten, het prestatievermogen te verslechteren.

Studie
De onderzoekers, die waren verbonden aan Griffith University in Australië, experimenteerden met 8 getrainde wielrenners, die bij verschillende gelegenheden een afstand van 1000 meter moesten fietsen.

Een keer slikten de renners een half uur voordat ze gingen fietsen een dosis van 30 milligram bèta-alanine per kilo lichaamsgewicht. De onderzoekers vertelden dat er ook bij.

Een andere keer slikten de renners een half uur voordat ze gingen fietsen een dosis van 30 milligram bèta-alanine per kilo lichaamsgewicht, maar vertelden de onderzoekers de renners dat ze een placebo hadden gekregen.

Geloofsfactor cruciaal voor werking supplementen

Geloofsfactor cruciaal voor werking supplementen
Weer een andere keer slikten de renners een half uur voordat ze gingen fietsen een placebo. De onderzoekers vertelden dat er ook bij.

Tenslotte kregen de renners ook een keer een placebo voordat ze gingen rennen, maar vertelden de onderzoekers de renners dat ze bèta-alanine hadden gekregen.

Voordat de toediening van placebo's en supplementen begon legden de renners de 1000 meter ook nog een keer af zonder dat ze pillen slikten. Dat was de baseline-meting.

Bèta-alanine is een veilig en effectief supplement, maar het is om drie redenen niet waarschijnlijk dat het onder deze condities veel effect kan hebben. 1. Bèta-alanine werkt bij hoog-intensieve inspanningen die langer duren dan een minuut, en een getrainde wielrenner legt de 1000 meter in ongeveer een minuut af. 2. Na inname heeft bèta-alanine ongeveer een uur nodig om in de bloedbaan te geraken. 3. Je moet eerst een periode bèta-alanine slikken voordat je spieren een hogere carnosinespiegel hebben opgebouwd, en je dus beter kunt presteren.

Het onderzoek was ook niet bedoeld om iets te zeggen over de werking en effectiviteit van bèta-alanine, maar over de condities waaronder supplementen werken. Of niet werken.

Resultaten
De toediening van de supplementen en placebo's had geen effect op de tijden waarin de renners de 1000 meter konden afleggen. Het vertellen van de waarheid over de inhoud van de capsules of het jokken daarover evenmin. De onderzoekers vonden wel een effect op de power die de wielrenners konden ontwikkelen.

Suppletie met bèta-alanine vergrootte de power ten opzichte van baseline - zeker als de renners wisten dat ze bèta-alanine hadden gekregen.


Geloofsfactor cruciaal voor werking supplementenDe placebo verhoogde de power eveneens - maar alleen als de sporters dachten dat ze bèta-alanine hadden gekregen. Als de sporters een placebo hadden gekregen, en dat wisten, verminderde hun power ten opzichte van baseline. Hun prestatievermogen verslechterde.

Conclusie
De take home message die wij, de ondeskundige samenstellers van dit gratis webmagazijn, uit de Australische studie destilleren is dat sporters die hun prestaties willen verbeteren beter alleen kunnen experimenteren met voedingspatronen, trainingsprincipes en supplementen waarin ze heilig geloven. Experimenteren met dingen waarin ze niet geloven zullen op z'n best maar half werken - en met een beetje pech hun prestaties juist verslechteren.

Hum.

Een week geleden schreven we een stukje over een onderzoek waarin toediening van een placebo wel positieve effecten had. Dat heeft wellicht te maken met de uitleg van 15 minuten die de proefpersonen in dat onderzoek over het placebo-effect kregen.


Waarom een supplement waarin je niet gelooft sportprestaties kan verslechterenMisschien moeten we onze conclusie nuanceren. Als je niet precies weet wat het placebo-effect is, dan kun je beter geen supplementen gebruiken waarin je niet gelooft. Maar als je dit stukje hebt gelezen en dus van de hoed en de rand weet, ach, dan kan het geen kwaad.

Bron:
Eur J Sport Sci. 2015 Jan 30:1-8. [Epub ahead of print].

Meer:
Geloofsfactor cruciaal voor werking supplementen (16-7-2015)
Een placebo werkt ook als je weet dat je een placebo slikt (11-7-2015)