05.12.2003

Waarom koffie niet ongevoelig maakt voor insuline

Cafeïne, de opwekkende stof in koffie, maakt ongevoelig voor insuline. Toch betekent dat niet dat bodybuilders de koffie moeten laten staan. Volgens een dierstudie - die tussen twee haakjes door koffieproducenten is betaald - zitten er in koffie ook stoffen die het negatieve effect van cafeïne op de insulinehuishouding opheffen.

Waarom koffie niet ongevoelig maakt voor insuline
De studie was bedoeld om eerdere tegenstrijdige onderzoeksresultaten te verklaren. In proeven vermindert cafeïne de werking van insuline, maar aan de andere kant hebben mensen die veel koffie drinken minder kans op diabetes-2. Ra ra, hoe kan dat?

Door al die andere stoffen in koffie, bedachten de onderzoekers. Zo bestaan de wateroplosbare delen van koffie voor vier procent uit cholorogeenzuur. De quinidines waarin cholorogeenzuur tijdens het branden van de koffie verandert zouden wel eens de werking van insuline kunnen verbeteren, speculeerden ze.

Om die theorie te toetsen deden de onderzoekers proeven met drie groepen ratten. Elke rat kreeg een buisje door zijn mond, waardoor de onderzoekers het dier of een placebo, een afeïnevrij koffie-extract, of een synthetische quinide gaven. Na een uur gaven de onderzoekers de dieren insuline en keken ze hoeveel glucose het lichaam opnam.

De figuren hieronder vertellen hoeveel glucose uit het bloed van de dieren verdween. Op tijdstip 0 draaiden de onderzoekers het insulinekraantje bij wijze van spreken open, maar al voor die tijd verdwijnt er glucose bij de ratten die de synthetische quinide krijgen. [DIFEQ; staat voor 3,4-diferuloyl-1,5-quinide.] Later gebeurt dat bij de ratten die koffieextract krijgen. [DECAF]


Waarom koffie niet ongevoelig maakt voor insuline


Maar waar gaat dat glucose naartoe? Naar de spieren, hoopten de onderzoekers - en bepaalden de concentratie glucose in de hartspier, de soleus, de gastrocnemius en de vastus lateralis van de dieren.


Waarom koffie niet ongevoelig maakt voor insuline


Het effect was niet significant. De verdwenen glucose was niet in de spieren terechtgekomen.

Misschien zitten de suikers in de lever, schrijven de onderzoekers. Getest hebben ze dat niet.

Alles bij elkaar hoeven bodybuilders dus niet bang te zijn dat hun groei vermindert door hun koffie-inname. Een theoretische mogelijkheid is dat het verdwenen glucose is opgenomen door de vetcellen. Als dat zo is, dan zouden bodybuilders die op dieet zijn kunnen overwegen hun koffie-inname te verminderen tot drie koppen koffie per dag. Pas bij een hogere inname beginnen de effecten op te treden waarover dit stukje gaat.

Bron:
J Nutr. 2003 Nov;133(11):3529-32.