00.00.0000

Over Ergogenics

Ergogenics is een nieuwssite over legale en illegale ergogene middelen. We juichen het gebruik ervan niet toe, we keuren het niet op voorhand af.

We willen je niet aanraden die middelen te gebruiken. Als je ze gebruikt willen we ze je niet ontraden.

Ergogene middelen zijn voor ons niet 'goed' en ook niet 'kwaad'. We vinden ze fascinerend, maar verder hebben we er geen mening over.

Ergogenics brengt nieuws en niet De Waarheid. Let wel, De Waarheid met hoofdletters. We vertellen je niet wat je wel en niet moet doen. We zijn geen verkondigers van welke Waarheid dan ook. We zijn tevreden met het brengen van nieuws - zonder hoofdletter.

Nieuws is het bericht over een studie over een pas-ontdekte bijwerking van anabolen. Als we daarover schrijven vissen we uit die studie wat misschien voor jou interessant is. We vatten de essentie van die studie samen, en vissen eruit wat misschien nuttig voor gebruikers van ergogene middelen is.

We zullen misschien kanttekeningen bij die studie plaatsen, of onze waardering ervoor uitdrukken. Maar dat is alles. We vertellen je niet dat je geen anabolen moet gebruiken.

Andersom, als we schrijven over een studie waaruit blijkt dat het reuze meevalt met de bijwerkingen van anabolen, dan vertellen we je niet dat je met een gerust hart de spuit in je gluteus maximus kunt zetten. Wij hebben geen boodschap. Nogmaals, wij brengen nieuws, niet De Waarheid.

Verkondigers van De Waarheid weten al dat anabolen inherent slecht zijn. Of inherent goed. Ze hebben geen nieuws nodig, want geen bericht, geen studie, geen vrachtwagen vol studies, helemaal niets, kan hun mening veranderen. Die staat onwrikbaar vast.

Er zijn op deze planeet al genoeg mensen die De Waarheid verkondigen, en die rotsvast overtuigd zijn van hun Goddelijke Gelijk - nog maar een keer met hoofdletters. En ze zijn meestal levensgevaarlijk.

Wij bemoeien ons niet met De Waarheid. Wij geloven er niet in. We geloven wel in intelligente mensen die openstaan voor nieuwe inzichten, daaruit destilleren wat waarde heeft en het overige naast zich neer leggen.