12.01.2004

Zalm zit vol gif

Op papier is zalm de beste leverancier van omega-3-vetzuren, maar in de echte wereld zit zalm stampvol gif. Amerikaanse toxicologen publiceerden in Science in studie die er niet om liegt.

Dat er verontreiniging in zalm zit is oud nieuws. Zalm is een roofvis en staat bovenaan de voedselketen. Landbouwgiffen en afvalstoffen van onze industrie lekken al jaren naar de oceanen. Micro-organismen nemen ze op, worden weer gegeten door plankton-eters en die plankton-eters verdwijnen weer in de maag van roofvissen. Vooral de stoffen die goed oplossen in vet hopen zich op in organismen die boven aan de voedselketen staan. Zoals zalmen.

In hun studie hebben de Amerikanen gekeken naar organische verbindingen als PCB's, dioxines en dieldrin, waarvan bekend is dat ze de menselijke hormoonhuishouding en het immuunsysteem verstoren en de kans op kanker verhogen.

De onderzoekers onderzochten in totaal zevenhonderd verschillende partijen zalm. Ze keken naar wilde zalm, maar ook naar gekweekte zalm. De meeste zalm die je tegenkomt is gekweekt. De onderzoekers kochten zalm in Amerikaanse en Europese supermarkten en zalm van kwekerijen en vissers over de gehele wereld. Hun studie is het grootste onderzoek naar organochloorverbindingen in zalm tot nu toe.

Hun eerste conclusie: de gekweekte zalm bevat veel meer gif dan wilde.

De tweede conclusie: Europese kwekerijen, zoals die in Schotland en Noorwegen, leveren de sterkst verontreinigde vis. Hoe dat komt, bleek uit een analyse van het voer dat de Eurokwekers gebruikten. Dat zat, waarschijnlijk omdat het was gemaakt van vis uit vervuilde oceanen, vol met gevaarlijke verbindingen.

Hun derde conclusie: de zalm in de Europese supermarkten was het sterkst verontreinigd, waarschijnlijk omdat die voornamelijk afkomstig is van Eurokwekers.

[Deze figuur] vergelijkt de gehalten van vier belangrijke organochloorverbindingen in verschillende soorten zalm. De rode kleur staat voor 'gekocht van een kweker'. In welk land die kweker was gevestigd staat onderaan. Gele staatjes staan voor zalm uit de supermarkt, groene staatjes voor wilde zalm.

Welke consequenties dat heeft voor de consument staat in de onderstaande tabel. Daarbij is uitgegaan van de normen die de Amerikaanse overheid hanteert voor de maximale inname van deze gifstoffen. De tabel geeft aan hoe vaak per maand consumenten, die hun zalm in de supermarkt kopen, in het bewuste land zalm kunnen eten. In Europa is dat minder dan 1 keer per maand. Sterker: het kan slechts een paar keer per jaar. De situatie in onze contreien zal niet veel anders zijn dan die in Frankfurt.


Op papier is zalm de beste leverancier van omega-3-vetzuren, maar in de echte wereld zit zalm stampvol gif. Amerikaanse toxicologen publiceerden in Science in studie die er niet om liegt.


De figuur hieronder vertelt hetzelfde, maar dan aan de hand van de herkomst van de vis.


Op papier is zalm de beste leverancier van omega-3-vetzuren, maar in de echte wereld zit zalm stampvol gif. Amerikaanse toxicologen publiceerden in Science in studie die er niet om liegt.


De conclusie is duidelijk. Omdat ergonauten soms hoge doseringen visolie nodig hebben - 6 gram per dag is niet ongewoon - moeten ze verdomd goed oppassen waar ze hun visolie vandaan halen. Beter niet uit zalm.

Bron:
Science. 2004 Jan 9;303(5655):226-9.