01.04.2013

Strength training protects against high blood pressure

Krachttraining beschermt bij hoge bloeddruk

Krachttraining beschermt bij hoge bloeddruk
Als je een hoge bloeddruk hebt moet je niet aan krachttraining doen, denken veel artsen en patiënten nog steeds. Dat idee klopt niet, schrijven onderzoekers van de Catholic University of Brasilia binnenkort in de Journal of Strength and Conditioning Research. Volgens de onderzoekers heeft krachttraining juist een positief effect op mensen met een verhoogde bloeddruk.

Lichaamsbeweging & bloeddruk
Lichaamsbeweging kan een hoge bloeddruk helpen voorkomen, en mensen die al een verhoogde bloeddruk hebben kunnen hun bloeddruk een beetje verlagen als ze meer gaan bewegen. [Clinics (Sao Paulo). 2010 Mar;65(3):317-25.] Vooral de aanwijzingen dat duurinspanningen - bijvoorbeeld: 40 min fietsen met een intensiteit van 60 procent van de maximale zuurstofopname - de bloeddruk verlagen zijn sterk.

Krachttraining & bloeddruk
Over de effecten van krachttraining op de bloeddruk is minder bekend, al weten we wel we dat tijdens sets met een hoge belasting de bloeddruk tijdelijk fiks kan oplopen. Voor mensen met kwetsbare bloedvaten is die tijdelijke piek in de bloeddruk misschien teveel van het goede, al blijkt uit studies dat een goede ademhalingstechniek en bloeddrukverlagende medicijnen als propanolol [ScientificWorldJournal. 2012;2012:913271.] die piek kunnen afzwakken.

We weten ook dat in het eerste uur na een krachttraining de bloeddruk een beetje afneemt. [J Strength Cond Res. 2001 May;15(2):210-6.] Dat gebeurt zowel in mensen met een normale als met een verhoogde bloeddruk. Dat suggereert dat krachttraining positieve effecten kan hebben op de bloeddruk.

De onderzoekers vroegen zich daarom af wat krachttraining doet met de bloeddruk bij vrouwen die al een hoge bloeddruk hebben, en daarvoor bloeddrukverlagende medicijnen krijgen. Heeft krachttraining bij hen een positief effect? Of kunnen die vrouwen zich beter beperken tot matig-intensieve vormen van beweging?

Studie
Om die vraag te beantwoorden lieten de onderzoekers 32 vrouwen van 60-75 jaar met een hoge bloeddruk gedurende vier maanden 3 keer per week krachttrainen [EG]. Elke workout trainden de vrouwen de grootste spiergroepen met tien eenvoudige basisoefeningen, zoals de lat-pulldown, leg-extension, chest-press, hip abduction, leg-curl, de lateral-raise, de leg-press en de calf-raise. Voor elke oefening deden de vrouwen drie sets. De vrouwen trainden aanvankelijk met 60 procent van het gewicht waarmee ze nog net 1 rep konden maken, en verhoogden de intensiteit geleidelijk tot 80 procent.

Een controlegroep trainde niet [CG].


Krachttraining beschermt bij hoge bloeddruk


Toen de vrouwen nog geen bloeddrukverlagende medicijnen gebruikten was hun systolische bloeddruk [de bloeddruk tijdens de hartslag] boven de 140 mmHg, en hun diastolische bloeddruk [de bloeddruk tussen twee hartslagen in] boven de 90 mmHg.

Resultaten
De eerste tabel hieronder vertelt dat de systolische bloeddruk in rust in de experimentele groep met 14.3 mmHg afnam. Dat effect was statistisch significant. Volgens de tweede tabel verminderde de diastolische bloeddruk in rust met 3.6 mmHg. Dat effect was net niet significant.


Krachttraining beschermt bij hoge bloeddruk


Krachttraining beschermt bij hoge bloeddruk


Conclusie
Vrouwen met een verhoogde bloeddruk die onder controle is kunnen dus prima aan krachttraining doen, concluderen de onderzoekers.

Verantwoorde krachttraining kan er zelfs toe bijdragen dat de bloeddruk gezond blijft en misschien zelfs verbetert. "Chronic reduction of resting blood pressure observed in this study may be translated as a significant protective effect on the volunteers cardiovascular system", schrijven de Brazilianen.

Bron:
J Strength Cond Res. 2013 Dec;27(12):3475-80.

Meer:
Krachttraining helpt trombose voorkomen (29-3-2013)
De kwetsbare aorta van krachtsporters (5-11-2011)
Even sterk met een goede ademhalingstechniek (1-5-2011)