Opgeladen: 22-2-2024
Opgeborgen in: Psychologie, Positieve psychologie
Translation: Why people in their sixties with a purpose in life are healthier (23-2-2024)

Waarom zestigers met een doel in het leven gezonder zijn

Zestigers die hun leven als zinvol en nuttig ervaren, hebben minder ontstekingsfactoren als CRP in hun bloed dan zestigers die denken dat hun leven geen doel heeft. Omdat een hoge CRP-spiegel voor zo ongeveer elk facet van je gezondheid slecht is, maakt een leven met een doel je dus gezonder.


Een doel in je leven maakt zestigers gezonder


Studie
Canadese psychologen, verbonden aan Concordia University, volgden 129 volwassenen van 63-91 jaar gedurende 6 jaar. De onderzoekers bepaalden aan de hand van vragenlijsten om de 2 jaar hoe zinvol volgens de studiedeelnemers hun leven was. Daarnaast bepaalden de onderzoekers de concentratie van het ontstekingseiwit CRP in het bloed van de studiedeelnemers.

Een leefstijl die de concentratie van ontstekingseiwitten als CRP verlaagt, vermindert de kans op een voortijdige dood of een chronische ziekte. De onderzoekers vroegen zich of psychologische factoren ook een rol spelen bij de activiteit van ontstekingseiwitten. Ze vermoedden dat het ervaren van zin en doel in het leven de concentratie CRP vermindert.

Resultaten
Bij de jongste 25 procent van de studiedeelnemers - met een leeftijd van 63-73 jaar - ging de activiteit van CRP omlaag als de studiedeelnemers meer zin en doel in hun leven gingen ervaren.

Bij de oudste 25 procent van de studiedeelnemers - die met een leeftijd van 81 jaar en ouder - hadden zinvolheid en doel echter geen effect meer op de concentratie CRP in het bloed.


Een doel in je leven maakt zestigers gezonder


Verklaring
In de jongste leeftijdscategorie, waren de studiedeelnemers nog fit en gezond genoeg om te proberen om iets zinnigs met hun leven te doen, vermoeden de Canadezen. Als die gezondheid het door veroudering echter had laten afweten, mislukten die pogingen vaak. Die frustratie maakte dat in die oudere leeftijdscategorie een besef van zin en doel geen positief effect op de CRP-spiegel meer had.

"While the experience of purposeful goals may exert beneficial health-related function in early old age, when individuals typically confront goal-related stressors that could be potentially overcome, high levels of purpose in life may be less adaptive in advanced old age, when many older adults confront intractable problems and unattainable goals", speculeren de onderzoekers.

Als dat klopt, hebben personen met levensdoelen in advanced old age nog steeds minder CRP in hun bloed als ze uitzonderlijk fit en gezond zijn. Of als ze vindingrijk zijn, en ondanks hun verminderde gezondheid toch nog hun levensdoelen kunnen verwezenlijken.

Bron:
Int J Aging Hum Dev. 2024 Mar;98(2):182-207.

Meer:
Meer CRP en interleukine-6 in je bloed, eerder dood (27-6-2016)
Een mensenleven met een doel duurt langer (28-7-2014)


Zo sterk zijn de positieve cardiovasculaire effecten van amla Propolis versus CRP en TNF-alpha Hoe yoghurt en kefir het immuunsysteem activeren en tegelijkertijd ontstekingen afremmen

Zo sterk zijn de positieve cardiovasculaire effecten van amla
Bessen zijn goed voor hart en bloedvaten. Gojibessen, cranberries, blauwe bessen, allemaal verbeteren ze de biomerkers die cardiologen in verband brengen met de gezondheid van het cardiovasculaire systeem.

Propolis versus CRP en TNF-alpha
Een chronisch verhoogde activiteit van CRP verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden en legio chronische ziekten. Wat daar tegen helpt? Gember, Pycnogenol of Q10, schreven we in het nabije verleden. En propolis, schrijven we vandaag.

Hoe yoghurt en kefir het immuunsysteem activeren en tegelijkertijd ontstekingen afremmen
Yoghurt, kefir en andere gefermenteerde zuivelproducten activeren het immuunsysteem en verminderen de kans op hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen.