Opgeladen: 19-4-2019
Opgeborgen in: Langer leven & leefstijl
Translation: Moderate alcohol use healthy? Not at the molecular level... (20-4-2019)

Een beetje alcohol gezond? Niet op moleculair niveau...

Elke dag een glas wijn is gezond, hebben onderzoekers jarenlang gezegd. Metastudies hebben dat verhaal inmiddels ontkracht. Onlangs verscheen in Scientific Reports een moleculair onderzoek met eenzelfde conclusie. Ook volgens die studie heeft matig alcoholgebruik geen noemenswaardig positief gezondheidseffect.

Studie
De onderzoekers, verbonden aan de University of California in San Francisco, gebruikten onder meer gegevens van negenhonderd Amerikaanse volwassenen die meededen aan de Heart & Soul-studie. Die begon in de late jaren tachtig.

De onderzoekers kenden de leefstijl van de studiedeelnemers, en wisten dus ook wie van hen helemaal geen alcohol dronk, wie 'gezond' alcohol dronk [Ideal drinking] en wie meer alcohol dronk dan volgens artsen gezond is [Binge drinking].

Aan de hand van bloedmonsters, die waren afgenomen op meerdere momenten, bepaalden de onderzoekers hoe snel de telomeerlengte in het DNA van de studiedeelnemers korter werd. Telomeren worden korter door veroudering. Hoe sneller die afname, hoe sneller je veroudert.

De afname van de telomeerlengte zegt iets over je leefstijl. Hoe sneller je telomeren korter worden, hoe ongezonder je manier van leven.

Resultaten
De studiedeelnemers in de binge drinking-groep hadden toen de studie begon kortere telomeren dan de andere studiedeelnemers. Dat effect bleef overeind toen de onderzoekers de invloed van alle mogelijke andere factoren wegpoetsten. De telomeren van de studiedeelnemers in de ideal drinking-groep waren niet significant langer.


Een beetje alcohol gezond? Niet op moleculair niveau...


Een ongezond hoge inname van alcohol [binge drinking] versnelde de afname van de telomeerlengte. Daarvan was al sprake als je minstens 1 keer per jaar meer dan 6 glazen alcohol op een dag dronk. Ook toen de onderzoekers het effect van factoren als overgewicht, roken en ziekten hadden weggepoetst, versnelde binge drinking nog steeds het verkorten van de telomeren.

Als de studiedeelnemers 1-2 glazen per dag dronken, en in het geval van de Heart & Soul-studie dus ideal drinkers waren, nam de snelheid waarmee hun telomeren korter werden niet significant af.


Een beetje alcohol gezond? Niet op moleculair niveau...


Conclusie
"In summary, we found no evidence that any amount or type of alcohol consumption was associated with a longer telomere length or an increase in telomere length over time", concluderen de onderzoekers.

Bron:
Sci Rep. 2019 Feb 5;9(1):1404.

Meer:
Zelfs een beetje alcohol kan je leven verkorten (17-4-2018)


Bijwerking van alcohol en drugs: moord

Tegen het groeiremmende effect van alcohol na je workout helpt whey maar een beetje

Alcohol na krachttraining verhoogt de testosteronspiegel

Moord, de vergeten bijwerking van alcohol
Als je niet wilt dat je ooit het slachtoffer wordt van moord, gebruik dan geen alcohol. Werkt ook als jij zelf geen moordenaar wilt worden...

Tegen het groeiremmende effect van alcohol na je workout helpt whey maar een beetje
Als je na een training alcohol drinkt verlopen anabole processen in je spieren moeizamer. Kan suppletie met whey daaraan iets veranderen?

Alcohol na krachttraining verhoogt de testosteronspiegel
En da's niet goed.