Opgepoetst: 7-11-2021
Opgeladen: 27-11-2011
Opgeborgen in: Psychologie, Positieve psychologie
Translation: There's a price to pay for persistence (25-12-2011)

Er hangt een prijskaartje aan doorzettingsvermogen

Hoewel praktisch iedereen ervan doordrongen is dat doorzettingsvermogen een goede eigenschap is, zijn psychologen van het Israëlische Ruppin Academic Center een andere mening toegedaan. Volgens hen is doorzettingsvermogen goed noch slecht. Goed, doorzetters krijgen dingen voor elkaar waar anderen opgeven. Maar ze betalen een hoge prijs voor hun kwaliteiten.


Er hangt een prijskaartje aan doorzettingsvermogen


Doorzettingsvermogen
Sporters hebben een eigenschap gemeen met - we noemen maar wat - veel succesvolle artsen, kunstenaars, schrijvers, vakmensen en ondernemers: een bovengemiddeld doorzettingsvermogen of Persistence. [P] Ze zijn vastbesloten op weg naar hun einddoel. Ze zijn enthousiast over wat ze doen en ze stellen hoge eisen aan zichzelf en zijn daardoor vaak succesvol.

Het grote verschil tussen doorzetters en niet-doorzetters wordt zichtbaar als beloning uitblijft. Doorzetters gaan dan door, mensen zonder doorzettingsvermogen geven op.

Neurologen kunnen dat verschil met MRI-technologie zien in de hersenen. Laat je aan mensen plaatjes zien met een positieve lading, dan neemt bij alle soorten mensen de activiteit in de beloningscentra toe. Laat je daarna plaatjes met een neutrale lading zien, dan neemt bij mensen met weinig doorzettingsvermogen de activiteit in de beloningscentra snel af. Bij mensen met veel doorzettingsvermogen blijft de activiteit hoog.

Mensen met doorzettingsvermogen zijn perfectionisten. Ze willen het beste uit zichzelf halen en ze zijn nooit tevreden. Die chronische onvrede verhoogt volgens psychologen de kans op angsten, dwangstoornissen en depressies.

Studie
Er hangt een prijskaartje aan doorzettingsvermogen
Die theorie inspireerde de psychologen van het Israëlische Ruppin Academic Center tot de studie die in 2012 verscheen in de Journal of Affective Disorders. Het is een onderzoek waaraan 142 vrouwen en 143 mannen van 40-89 jaar meewerkten.

Resultaten
De onderzoekers ontdekten dat doorzettingsvermogen aan de ene kant een positief effect had op hoe mensen zich voelden. Mensen met doorzettingsvermogen waren vaker gelukkig, enthousiast, gedreven en actief. Dat zijn positieve emoties. Maar tegelijkertijd vertelden diezelfde doorzetters vaker dat ze zich opgejaagd voelden, of bang, ongerust, schuldig of nerveus. Die negatieve emoties kwamen voort uit het niet-halen van de doelen die de doorzetters zichzelf stelden.

De onderzoekers ontdekten dat andere psychologische eigenschappen doorzetters konden beschermen tegen negatieve emoties.

Doorzetters die kalm en frustratietolerant waren, hadden minder last van negatieve emoties. Die individuen scoorden laag op de eigenschap die psychologen Harm Avoidance noemen [HA of H]. Mensen met zo'n lage score vertrouwen op hun geluk en voelen zich onder bedreigende en gevaarlijke omstandigheden prima. Ze nemen risico's zonder dat ze daarna last krijgen van stress.

Een andere beschermende eigenschap is Self Directedness. [SD of S] Self Directedness kan inhouden dat je leert accepteren dat je nu eenmaal niet alles kunt. Het kan ook inhouden dat je leert inzien dat wat je nastreeft misschien ook maar betrekkelijk is. Sommige psychologen zouden liever spreken van zelfoverstijging of Self-transcendence.


Er hangt een prijskaartje aan doorzettingsvermogen


Conclusion
"Persistence is neither good nor bad", concluderen de onderzoekers. "Trying to be perfect is a self-defeating goal, and leads inevitably to harsh judgments of guilt and shame."

"Fortunately, persistence also can help a person to let go of self-defeating drives and intentions by becoming self-aware of them and then learning how to let go of fighting with one's self by using the science of well-being."

Bron:
J Affect Disord. 2012 Feb;136(3):758-66.

Meer:
Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur (21-6-2016)
Negentigers met doorzettingsvermogen halen de 100 ook wel (28-3-2011)
Groenteneters zijn gelukkiger en creatiever (13-1-2016)


Spinazie bestrijdt stress, remt stresshormoon Meer groenten en fruit, minder stress Stress? Walnoten en chia houden je cortisolspiegel laag

Spinazie bestrijdt stress, remt stresshormoon
Spinazie vermindert de schadelijke psychologische en hormonale effecten van chronische stress.

Meer groenten en fruit, minder stress
Het adagium 'je bent wat je eet' is waar op elk denkbaar vlak van je leven. Zelfs de hoeveelheid stress die je ervaart is mede afhankelijk van je voedingspatroon.

Stress? Walnoten en chia houden je cortisolspiegel laag
Hoe diep gedoe op je werk of gesodemieter in je relatie (we noemen maar wat stressoren) er bij jou inhakken, hangt waarschijnlijk af van de vetzuursamenstelling van je dieet.