Opgeladen: 29-7-2022
Opgeborgen in: Psychologie, Levensverlenging en psychologie
Translation: Less lonely, longer life (30-7-2022)

Minder eenzaam, langer leven

Ook als je alleen door het leven gaat en nooit iemand ziet of spreekt, kun je prima een gezegende leeftijd bereiken. Zolang je maar niet wordt geplaagd door gevoelens van eenzaamheid.


Minder eenzaam, langer levenStudie
Paraic O'Suilleabhain, een psycholoog van University of Limerick in Ierland, analyseerde gegevens van 413 ouderen van 70-103 jaar oud die waren verzameld in de Berlin Aging Study. O'Suilleabhain volgde zijn groep van 1990-1993, toen de studie begon, tot in 2009.

Een deel van de deelnemers woonde, toen de studie begon, samen. Het grootste deel woonde echter alleen.

De participanten hadden een standaardvragenlijst beantwoord waarmee psychologen eenzaamheid meten. Die vragenlijst onderscheidt twee dimensies, sociale isolatie en emotionele eenzaamheid. De ene houdt in dat je weinig mensen ziet of spreekt, de andere dat je je alleen voelt.

De tabel hieronder laat zien welke vragen de participanten hadden beantwoord, en hoe de dimensies samenhangen.


Minder eenzaam, langer levenResultaten
Toen O'Suilleabhain bepaalde of eenzaamheid een factor was in de levensduur van de studiedeelnemers, vond hij in de groep die samenwoonde geen verband. Dat verband was er echter wel in de groep die alleen woonde.

Sociale isolatie was niet van invloed op de levensduur, emotionele eenzaamheid wel. Hoe minder eenzaam de alleenwonende studiedeelnemers zich voelden, hoe meer jaren ze nog konden leven.


Minder eenzaam, langer levenIn de Berlin Aging Study hadden de deelnemers ook vragen beoordeeld aan de hand waarvan de onderzoekers kunnen achterhalen wat voor persoonlijkheid iemand heeft. Er was geen verband tussen de persoonlijkheid van de studiedeelnemers en de impact van emotionele eenzaamheid.

Conclusie
"Present findings suggest future research would benefit from the further examination of associations between emotional loneliness and mortality in older adults who live alone", schrijft O'Suilleabhain.

"The results of this present study would suggest that the emotional component of loneliness seems to be of relevance to mortality, above social loneliness effects."

Bron:
Psychosom Med. 2019 Jul/Aug;81(6):521-6.

Meer:
Eenzaamheid maakt stress nog ongezonder (21-6-2020)
Eenzaamheid veroorzaakt voorstadium dementie (8-11-2016)
Sociale contacten verlengen levensduur (14-5-2012)


Intelligente mensen gelukkiger op zichzelf dan in gezelschap van vrienden Contact met vrienden en familie beschermt tegen dementie Langdurig huwelijk is levensverlengend

Intelligente mensen gelukkiger op zichzelf dan in gezelschap van vrienden
Als je slimmer bent dan de mensen om je heen, dan kan het contact met vrienden je knap ongelukkig maken.

Contact met vrienden en familie beschermt tegen dementie
Britse psychiaters konden aantonen dat gezonde zestigers later in hun leven minder kans hebben op dementie als ze veel contact met vrienden en familieleden hebben dan eenzame leeftijdsgenoten.

Langdurig huwelijk is levensverlengend
Getrouwd zijn verlengt het leven, en hoe langer je huwelijk standhoudt, hoe geringer is je sterftekans.