Opgeladen: 16-12-2015
Opgeborgen in: Duursport & voeding, Vitamine C, Vitamine E
Translation: High doses of vitamin C and E may undermine effect of endurance and interval training (20-1-2016)

Hoge doses vitamine C en E ondergraven misschien het effect van duur- en intervaltraining

Een paar dagen geleden schreven we dat krachtsporters die voor en na hun training forse doses vitamine C en E slikken minder spieren opbouwen dan krachtsporters die dat niet doen. Het ziet er naar uit dat vitamine C en E in hoge doses ook een negatief effect hebben op het effect van duurtraining. Dat blijkt uit een humane studie, die onderzoekers van de Norwegian School of Sport Sciences publiceerden in de Journal of Physiology.

Studie
De onderzoekers experimenteerden met 54 fitte studenten, waarvan de meesten in hun vrije tijd aan hardlopen of wielrennen deden. Gedurende 11 weken volgden de proefpersonen een trainingsprogramma met continusessies van 30 en 60 minuten, en intervaltrainingen die bestonden uit sets die elk vier minuten duurden.

De helft van de proefpersonen slikte vlak voor en vlak na elke sessie een supplement met 500 milligram vitamine C en 117 milligram vitamine E [in de vorm van DL-alpha-tocopherol acetate]. In totaal slikten de proefpersonen dus 1000 milligram vitamine C en 234 milligram vitamine E per dag. De andere helft van de proefpersonen slikte een placebo.

Resultaten
Voor en na de 11 weken bepaalden de onderzoekers de maximale zuurstofopname van de proefpersonen [VO2max]. Linksonder zie je dat de toename daarvan even groot was in de placebogroep als bij de supplementengebruikers.

De onderzoekers bepaalden ook het uithoudingsvermogen van de proefpersonen aan de hand van de 20 m shuttle run test of de beep test. Je ziet rechtsonder dat de suppletie geen invloed had.


Hoge doses vitamine C en E ondergraven misschien het effect van duur- en intervaltraining


In stukjes spierweefsel zagen de onderzoekers echter wel effecten van de suppletie. Je ziet linksonder dat het gen voor PGC-1-alpha bij de supplementengebruikers actiever was. Op het eerste gezicht is dat gunstig. PGC-1-alpha is een transcriptiefactor die een sleutelrol speelt bij de aanmaak en het functioneren van de mitochondria in de spiercel. Meer mitochondria = meer uithoudingsvermogen.

In het cytosol van de cellen van de supplementengebruikers vonden de onderzoekers echter minder PGC-1-alpha [rechtsonder]. Het gen voor PGC-1-alpha werkt door suppletie dan wel harder, maar dat resulteert desondanks in minder PGC-1-alpha - en dus op de langere termijn waarschijnlijk in minder mitochondria en minder uithoudingsvermogen.


Hoge doses vitamine C en E ondergraven misschien het effect van duur- en intervaltraining


Conclusie
"Supplementation with high dosages of vitamin C and E appears to diminish some of the endurance training-induced adaptations in human skeletal muscles", vatten de onderzoekers samen. "We suggest that high dosages of isolated antioxidants should be used with caution in individuals who are simultaneously engaged in endurance training."

Bron:
J Physiol. 2014 Apr 15;592(Pt 8):1887-901.

Meer:
Duurtraining zinloos als je vitamine C slikt (26-7-2010)
Hoge dosis vitamine C remt herstel spieren na duurtraining (14-4-2007)


Vitamine C vermindert prestatieverslechtering door alcohol
Een gouden drinktip voor sporters.

Waarom synthetische vitamine C minder goed is dan vitamine C in groenten en fruit
Het lichaam neemt vitamine C uit groenten en fruit beter op.

Vitamine C verhoogt overlevingskansen bij borstkanker
Epidemiologische studie.