21.02.2014

Combinatie magnesium en vitamine B6 verzacht ADHD

Voor iedereen met ADHD lijkt de studie, die neurologen van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes publiceerden in 2006, te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.
Voor iedereen met ADHD lijkt de studie, die neurologen van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes publiceerden in 2006, te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.

Vitamine B6
En jazeker, de studie was gesponsord. Door sanofi-aventis, om precies te zijn. Die farmareus produceert het supplement Magne-B6, een combinatie van magnesiumlactaat en vitamine B6 [structuurformule hiernaast].

Bovendien verdient de methodologie van de studie geen schoonheidsprijs. De onderzoekers gebruikten bijvoorbeeld geen controlegroep die een placebo kreeg en het is niet duidelijk hoe de onderzoekers de gerapporteerde verandering van het gedrag van de ADHD-kinderen nu precies hebben gemeten.

Whatever.

De onderzoekers gaven 40 kinderen van gemiddeld 6 jaar oud minimaal 8 weken elke dag per kilogram lichaamsgewicht 6 mg magnesium en 0.6 mg vitamine B6. Het idee achter die suppletie is de theorie dat ADHD het gevolg is van te gevoelige receptoren voor - of een te hoge aanmaak van - de neurotransmitter N-methyl-D-aspartate (NMDA) in de hersenen. NMDA activeert hersencellen, en maakt ze gevoeliger voor andere neurotransmitters, maar kan die cellen bij te hoge concentraties doden.

Je ziet hieronder hoe het gedrag van de ADHD-kinderen door de suppletie veranderde. De onderzoekers keken naar hyperactiviteit, het niet opletten op school en agressie. Score 0 = geen symptomen; Score 4 = maximale score.


Voor iedereen met ADHD lijkt de studie, die neurologen van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes publiceerden in 2006, te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.


De onderzoekers geloven dat de cellen van mensen met ADHD moeilijker magnesium kunnen opnemen dan de cellen van gezonde mensen. Om die theorie te toetsen bepaalden ze de concentratie magnesium-ionen [Mg2+] in rode bloedcellen van gezonde kinderen [Controls] en de bestudeerde ADHD-kinderen.

Je ziet hieronder dat de concentratie magnesium in de cellen van de ADHD-kinderen voordat de suppletie begon [ADHD/Before] inderdaad lager was dan in de cellen van de gezonde kinderen, en dat de suppletie die concentratie verhoogde [ADHD/After].


Voor iedereen met ADHD lijkt de studie, die neurologen van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes publiceerden in 2006, te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.


De eerste auteur van de studie, Marianne Mousain-Bosc, schreef later het boek 'La solution magnésium', waarin ze een lans breekt voor de toepassing van magnesiumsupplementen bij ADHD, autisme, depressie en epilepsie. Het is vertaald als 'Magnesium, de oplossing' in het Nederlands. [bol.com]

Bron:
Magnes Res. 2006 Mar;19(1):46-52.

Meer:
L-Carnitine vermindert symptomen ADHD (17-2-2014)
Supplement geeft hyperactieve kinderen focus (23-11-2011)
Multivitaminepil laat kinderen netter denken (2-8-2008)