Opgeladen: 14-3-2021
Opgeladen: 21-2-2014
Opgeborgen in: ADHD, Magnesium
Translation: Magnesium and vitamin B6 combination mitigates ADHD (6-3-2014)

Combinatie magnesium en vitamine B6 verzacht ADHD

Voor iedereen met ADHD lijkt de studie die Franse neurologen publiceerden in 2006 te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.


Voor iedereen met ADHD lijkt de studie, die neurologen van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes publiceerden in 2006, te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.


Studie
Voor iedereen met ADHD lijkt de studie, die neurologen van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes publiceerden in 2006, te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.
Vitamine B6
Jazeker, de onderzoekers, die tussen twee haakjes waren verbonden aan van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes, was gesponsord. Door sanofi-aventis, om precies te zijn. Die farmareus produceert het supplement Magne-B6, een combinatie van magnesiumlactaat en vitamine B6 [structuurformule hiernaast].

Nog een minpuntje was dat de methodologie van de studie geen schoonheidsprijs verdient. De onderzoekers gebruikten bijvoorbeeld geen controlegroep die een placebo kreeg en het is niet duidelijk hoe de onderzoekers de gerapporteerde verandering van het gedrag van de ADHD-kinderen nu precies hebben gemeten.

Whatever.

De onderzoekers gaven 40 kinderen van gemiddeld 6 jaar oud minimaal 8 weken elke dag per kilogram lichaamsgewicht 6 milligram magnesium en 0.6 milligram vitamine B6. Het idee achter die suppletie is de theorie dat ADHD het gevolg is van te gevoelige receptoren voor - of een te hoge aanmaak van - de neurotransmitter N-methyl-D-aspartate (NMDA) in de hersenen.

NMDA activeert hersencellen, en maakt ze gevoeliger voor andere neurotransmitters, maar kan die cellen bij te hoge concentraties doden.

Resultaten
Je ziet hieronder hoe het gedrag van de ADHD-kinderen door de suppletie veranderde. De onderzoekers keken naar hyperactiviteit, het niet opletten op school en agressie. Score 0 = geen symptomen; Score 4 = maximale score.


Voor iedereen met ADHD lijkt de studie, die neurologen van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes publiceerden in 2006, te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.


De onderzoekers geloven dat de cellen van mensen met ADHD moeilijker magnesium kunnen opnemen dan de cellen van gezonde mensen.

Om die theorie te toetsen bepaalden ze de concentratie magnesium-ionen [Mg2+] in rode bloedcellen van gezonde kinderen [Controls] en de bestudeerde ADHD-kinderen.

Je ziet hieronder dat de concentratie magnesium in de cellen van de ADHD-kinderen voordat de suppletie begon [ADHD/Before] inderdaad lager was dan in de cellen van de gezonde kinderen, en dat de suppletie die concentratie verhoogde [ADHD/After].


Voor iedereen met ADHD lijkt de studie, die neurologen van het Centre Hospitalier Universitaire in het Franse Nimes publiceerden in 2006, te mooi om waar te zijn. De onderzoekers konden de symptomen van ADHD in een groep kinderen fors verminderen - niet met een amfetamine-achtige stof, maar met een combinatie van magnesium en vitamine B6.


Boek
De eerste auteur van de studie, Marianne Mousain-Bosc, schreef later het boek 'La solution magnésium', waarin ze een lans breekt voor de toepassing van magnesiumsupplementen bij ADHD, autisme, depressie en epilepsie. Het is vertaald als 'Magnesium, de oplossing' in het Nederlands. [bol.com]

Bron:
Magnes Res. 2006 Mar;19(1):46-52.

Meer:
L-Carnitine vermindert symptomen ADHD (17-2-2014)
Supplement geeft hyperactieve kinderen focus (23-11-2011)
Multivitaminepil laat kinderen netter denken (2-8-2008)


Extract van Passiflora incarnata werkt net zo goed tegen ADHD als Ritalin Kwart Amerikaanse studenten in examenperiode aan de ADHD-medicatien Jongens met ADHD slapen beter door L-theanine

Extract van Passiflora incarnata werkt net zo goed tegen ADHD als Ritalin
Kinderen met ADHD reageren net zo goed op een supplement met een extract van Passiflora incarnata als op methylfenidaat, de actieve stof in het ADHD-medicijn Ritalin.

Kwart Amerikaanse studenten in examenperiode aan de ADHD-medicatie
Op Amerikaanse universiteiten gebruikt een kwart van de studenten doping. Niet om spieren op te bouwen, niet om sneller te worden, niet om vet te verliezen, maar om betere cijfers te halen.

Jongens met ADHD slapen beter door L-theanine
Dat ontdekten Canadeze onderzoekers, die jongens 6 weken achtereen 400 milligram L-theanine per dag gaven.