23.11.2011

Supplement geeft hyperactieve kinderen focus

Een supplement met visvetzuren, GLA, zink en magnesium maakt hyperactieve kinderen oplettender en geeft ze meer focus. Psychiaters van de Duitse Johannes Gutenberg-University testten het supplement Esprico [esprico.de] met succes uit op ruim achthonderd drukke kinderen waarvan de ouders de hulp van artsen hadden ingeroepen. Het is de grootste studie naar het effect van voedingsstoffen op ADHD dat nu toe is verschenen.

Van elke twintig kinderen op scholen heeft er eentje ADHD. Artsen schrijven daarvoor nog steeds medicijnen voor, maar de roep om ondersteunende en misschien zelfs alternatieve behandelingen op basis van voedingsstoffen groeit. Vooral het visvetzuur EPA heeft in trials interessante effecten, en in studies hebben voedingswetenschappers bovendien lage concentraties zink en magnesium in het bloed van kinderen met ADHD gevonden.

De bedenkers van Esprico hebben zich door de uitkomsten van die studies laten inspireren. Esprico is een product van Engelhard Arzneimittel [engelhard.de], de sponsor van deze studie. De eerste auteur van deze studie, hoogleraar Michael Huss, werkt samen met Engelhard aan supplementen voor kinderen met ADHD.

De kinderen die fungeerden als proefpersoon waren 5-12 jaar oud. Ze hadden concentratieproblemen, konden slecht opletten, en waren soms ook hyperactief en druk. Twaalf weken lang slikten de kinderen elke dag 4 Espricokauwtabletten. De samenstelling van het supplement zie je hieronder.


Een supplement met visvetzuren, GLA, zink en magnesium maakt hyperactieve kinderen oplettender en geeft ze meer focus. Psychiaters van de Duitse Johannes Gutenberg-University testten het supplement Esprico  met succes uit op ruim achthonderd drukke kinderen waarvan de ouders de hulp van artsen hadden ingeroepen. Het is de grootste studie naar het effect van voedingsstoffen op ADHD dat nu toe is verschenen.
Een supplement met visvetzuren, GLA, zink en magnesium maakt hyperactieve kinderen oplettender en geeft ze meer focus. Psychiaters van de Duitse Johannes Gutenberg-University testten het supplement Esprico  met succes uit op ruim achthonderd drukke kinderen waarvan de ouders de hulp van artsen hadden ingeroepen. Het is de grootste studie naar het effect van voedingsstoffen op ADHD dat nu toe is verschenen.


Vlak voordat de suppletie begon [Baseline], na 2-4 weken [Interim] en toen de suppletieperiode voorbij was [Final] bestudeerden de onderzoekers de kinderen met de SNAP-IV-vragenlijst. Hieronder geven de onderzoekers de scores voor twee onderdelen van de lijst apart weer. Als een kind op attention deficit meer dan 16 scoort, en op hyperactivity/impulsivity meer dan 13, dan is er volgens artsen sprake van een clinically relevant disorder.

Hoe lager de score, hoe beter. Probleemloze kinderen kunnen scores van 0-3 hebben.

Zoals je ziet kan Esprico van een ADHD-kind geen probleemloos kind maken. Het supplement kan er wel voor zorgen dat een kind het ADHD-etiket kwijtraakt.


Een supplement met visvetzuren, GLA, zink en magnesium maakt hyperactieve kinderen oplettender en geeft ze meer focus. Psychiaters van de Duitse Johannes Gutenberg-University testten het supplement Esprico  met succes uit op ruim achthonderd drukke kinderen waarvan de ouders de hulp van artsen hadden ingeroepen. Het is de grootste studie naar het effect van voedingsstoffen op ADHD dat nu toe is verschenen.


Een supplement met visvetzuren, GLA, zink en magnesium maakt hyperactieve kinderen oplettender en geeft ze meer focus. Psychiaters van de Duitse Johannes Gutenberg-University testten het supplement Esprico  met succes uit op ruim achthonderd drukke kinderen waarvan de ouders de hulp van artsen hadden ingeroepen. Het is de grootste studie naar het effect van voedingsstoffen op ADHD dat nu toe is verschenen.


Een supplement met visvetzuren, GLA, zink en magnesium maakt hyperactieve kinderen oplettender en geeft ze meer focus. Psychiaters van de Duitse Johannes Gutenberg-University testten het supplement Esprico  met succes uit op ruim achthonderd drukke kinderen waarvan de ouders de hulp van artsen hadden ingeroepen. Het is de grootste studie naar het effect van voedingsstoffen op ADHD dat nu toe is verschenen.


De suppletie verminderde ook de slaapproblemen van de kinderen. Ernstige bijwerkingen waren er niet.

De onderzoekers beklemtonen dat ze nog niet hebben bewezen dat hun supplement medicatie als Ritalin kan vervangen. Maar ouders kunnen nu al wel supplementen gebruiken als ondersteuning van een therapie in de vorm van medicatie.

Bron:
Lipids Health Dis. 2010 Sep 24;9:105.

Meer:
Hersenen van schoolkinderen werken beter na twee glazen water (12-12-2010)
Multivitaminepil laat kinderen netter denken (2-8-2008)