Opgeladen: 16-4-2018
Opgeborgen in: Meditatie, Cerebrogenics
Translation: Meditation protects attention from aging (17-4-2018)

Meditatie houdt het concentratievermogen intact als de jaren gaan klimmen

Als je ouder wordt, neemt je vermogen om te concentreren meestal af. Verouderende hersenen produceren nu eenmaal meer ruis. Intensieve meditatie kan het vermogen om de aandacht te focussen op peil houden, schrijven Amerikaanse psychologen in de Journal of Cognitive Enhancement. Ze bestudeerden een groep oudere beoefenaars van meditatie.

Studie
Het onderzoek van Anthony Zanesco, een psycholoog die is verbonden aan de universiteit van Miami, heeft eigenlijk betrekking op 2 groepen. Omdat we dit stukje een beetje behapbaar willen houden, beperken we ons hier tot 1 groep. Die bestond uit 29 proefpersonen die in het Amerikaanse meditatiecentrum Shambhala Mountain gedurende 3 maanden een intensieve meditatieve training kreeg.


Meditatie houdt het concentratievermogen intact als de jaren gaan klimmen


Volgens een publicatie uit 2011 [Emotion. 2011 Apr;11(2):299-312.] verbeterde die training onder meer het concentratievermogen van de proefpersonen. In de studie waarover dit stukje gaat zochten de onderzoekers de proefpersonen 7 jaar na de training nog eens op, en keken hoe het met hun concentratievermogen was gesteld. In die periode waren de meeste proefpersonen op eigen houtje doorgegaan met mediteren.


Meditatie houdt het concentratievermogen intact als de jaren gaan klimmen


De onderzoekers bepaalden het concentratievermogen tussen twee haakjes met een test waarbij de proefpersonen naar een scherm moesten kijken waarop lange en korte lijntjes verschenen. Als de lange lijntjes verschenen moesten de proefpersonen op een knop drukken, als de korte lijntjes verschenen niet.

Resultaten
In de groep als geheel was het concentratievermogen licht verminderd. Die afname viel mee, gezien de leeftijd van de studiedeelnemers.


Meditatie houdt het concentratievermogen intact als de jaren gaan klimmen


De onderzoekers bepaalden hoeveel uur de proefpersonen de afgelopen 7 jaar hadden gemediteerd, en verdeelden ze op basis daarvan in drie groepen: een groep die relatief weinig, gemiddeld en veel had gemediteerd. De studiedeelnemers in de laatsgenoemde groep mediteerden iets meer dan een uur per dag.

Tegelijkertijd verdeelden de onderzoekers de proefpersonen in 2 leeftijdsklassen. Toen ontstond de figuur hieronder.


Meditatie houdt het concentratievermogen intact als de jaren gaan klimmen


Conclusie
"This study is the first to offer evidence that intensive and continued meditation practice is associated with enduring improvements in sustained attention and response inhibition, with the potential to alter longitudinal trajectories of cognitive change across a person's life", zegt Anthony Zanesco in een persbericht. [sciencenewsline.com March 28, 2018] [Offline]

Zanesco benadrukt in dat persbericht dat de gemeten effecten op het concentratievermogen in deze studie mogelijk niet uitsluitend zijn toe te schrijven aan de meditatieve praktijken van de deelnemers. "Participants' lifestyle or personality might have contributed to the observations."

Zanesco hoopt dat vervolgstudies meer duidelijkheid zullen brengen.

Bron:
J Cogn Enhanc (2018). https://doi.org/10.1007/s41465-018-0068-1.

Meer:
Meditatie bestrijdt verkorting genetische levensduur door stress (30-3-2017)
Half uur mediteren per dag beschermt tegen burnout (20-8-2014)
Meditatie voorkomt verkoudheid (15-11-2012)


Meditatie vertraagt moleculaire veroudering

Mediteren verlengt levensduur

Mediteren beschermt tegen kanker en hartaanval

Meditatie vertraagt moleculaire veroudering
Onderzoekers van de University of California at Davis hebben achterhaald dat meditatie de activiteit van het enzym telomerase in cellen verhoogt.

Mediteren verlengt levensduur
Als je ouderen in een verzorgingstehuis laat mediteren, dan worden ze gezonder, functioneren hun hersenen beter en leven ze langer.

Mediteren beschermt tegen kanker en hartaanval
Ouderen die aan transcendente meditatie doen leven langer. Het mediteren verlaagt de kans op dood door kanker of hart- en vaatziekten.