Opgepoetst: 11-08-2018
Opgeladen: 28-12-2016
Opgeborgen in: Psychologie, Psychologie & langer leven
Translation: No translation yet

Consequente levensvreugde verlengt levensduur

Consequente levensvreugde verlengt levensduur
Levensplezier is net zoiets als postzegels. Je kunt het sparen. En net zoals een postzegelverzameling op de lange termijn veel waard kan worden, zo heeft een opstapeling van levensvreugde waarde. Geen waarde die je kunt uitdrukken in geld, wel in tijd. Hoe vaker je plezier in het leven hebt bent, hoe langer je leeft. Dat melden de Britse psychologen Paola Zaninotto, Jane Wardle en Andrew Steptoe in de BMJ.

Studie
De onderzoekers gebruikten de gegevens van een kleine tienduizend Engelse vijftigplussers, die toen de studie in 200 begon gemiddeld 63 jaar oud waren. In 2000, 2004 en 2006 bepaalden de onderzoekers hoeveel plezier de studiedeelnemers in hun leven hadden. De onderzoekers volgden de studiedeelnemers tot 2013.

De onderzoekers bepaalden het levensplezier van de studiedeelnemers door ze vier uitspraken voor te leggen, en vervolgens te vragen in hoeverre ze het daarmee eens of oneens waren. Dat waren I enjoy the things that I do, I enjoy being in the company of others en On balance, I look back on my life with a sense of happiness en I feel full of energy these days.

Resultaten
Hoe vaker de studiedeelnemers hadden gezegd dat ze ze plezier in het leven hadden, hoe geringer was de kans dat ze tijdens het onderzoek overleden. Je ziet in de figuur hieronder dat van de deelnemers die geen enkele keer goed in hun vel zaten [None] na 7 jaar nog 84 procent in leven was. Van de deelnemers die drie keer hadden gezegd dat ze gelukkig waren [Three], was na diezelfde periode nog 91 procent in leven.


Consequente levensvreugde verlengt levensduur


Voor elke keer dat de studiedeelnemers hadden aangegeven dat ze plezier hadden in het leefden, nam hun relatieve sterftekans grofweg met een derde af. Dat was ook zo als de onderzoekers het effect van alle factoren wegpoetsten die ze konden verzinnen.

Model 1: het effect van geslacht en leeftijd is weggepoetst;
Model 2: het effect van inkomen, werk, huwelijk, ethniciteit, opleiding plus de effecten van model 1 is weggepoetst;
Model 3: het effect van gezondheid plus de effecten van model 1 is weggepoetst;
Model 4: het effect van depressie plus de effecten van model 1 is weggepoetst;
Model 5: het effect van alle factoren is weggepoetst.


Consequente levensvreugde verlengt levensduur


Het is dus niet zo dat mensen die rijk en gezond zijn - waarvan je kunt verwachten dat ze langer leven - plezieriger leven dan arme en zieke mensen, daarom meer levensplezier hebben, en dat het verband daarmee is verklaard.

Verklaring
De onderzoekers denken dat er twee werkingsmechanismen aan het verband tussen levensvreugde en longevity ten grondslag liggen. "Firstly, enjoyment of life might exert an influence through associations with healthy lifestyle", schrijven ze. "Physical activity, not smoking, and healthy diet have been related to positive wellbeing [...]. Sustained enjoyment of life over many years could be linked with healthier behavioural choices, promoting longevity."

"Secondly, there could be direct biological correlates of positive wellbeing modulated through corticolimbic pathways that contribute to protective associations. Subjective wellbeing has been correlated with low concentrations of cortisol in everyday life, with low levels of inflammatory markers in some studies, and with changes in expression of genes regulating inflammation and antibody synthesis."

"Aspects of subjective wellbeing have been associated with reduced incident hypertension and cardiometabolic disease, slower decline in physical functional capacity, and better sleep, all of which might reduce risk of life threatening illness if sustained over time. These processes might contribute to a broad range of health outcomes."

Bron:
BMJ 2016;355:i6267.

Meer:
Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur (6-5-2016)
Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar (6-5-2013)
Voel je goed, dan leef je langer (19-2-2012)


Intelligente mensen gelukkiger op zichzelf dan in gezelschap van vrienden
Als je slimmer bent dan de mensen om je heen, dan kan het contact met vrienden je knap ongelukkig maken.

Gelukkig zijn is besmettelijk
Iemand in jouw omgeving die gelukkig is maakt jou ook gelukkiger. En ook als je iemand kent die een gelukkig iemand kent, dan vergroot die persoon jouw geluksgevoel.

Geluk najagen maakt minder gelukkig
Wie geluk nastreeft, maakt geluk alleen maar onbereikbaarder.