Opgeladen: 31-8-2020
Opgeborgen in: Psychologie, Positieve psychologie
Translation: Feeling good? You're likely to live longer (24-3-2012)

Met een positieve levenshouding leef je langer

Ben je energiek, gelukkig en heb je plezier in het leven? Ben je optimistisch en heb je gevoel voor humor? Als je die vragen met 'ja' kunt beantwoorden, dan sta je positief in het leven, en leef je volgens biopsychologen van University College London langer. Een positieve levenshouding werkt vooral levensverlengend als je gezond bent, of ouder bent dan 60.

Metastudie
Yoichi Chida en Andrew Steptoe behoren tot de school van de 'positieve psychologie'. Dat is een stroming binnen de psychologie die zich niet richt op problemen, maar op eigenschappen en condities als geluk, blijdschap en humor. In 2008 publiceerden Chida en Steptoe een metastudie waarin ze de uitkomsten van 70 epidemiologische onderzoeken naar het effect van een positieve levenshouding op de levensduur bijelkaar veegden, en nogmaals analyseerden.

Resultaten
Bij gezonde mensen die goed in hun vel zitten is de sterftekans 18 procent lager dan normaal, vertelt de figuur hieronder.

Een positieve levenshouding beschermt vooral zestigplussers - verlaging van de sterftekans: 26 procent - en verminderen vooral de kans op dodelijke hart- en vaatziekten. De kans op een cardiovasculaire doodsoorzaak is bij mensen met een positieve levenshouding in ieder geval 29 procent lager dan normaal.


Voel je goed, dan leef je langer


Voel je goed, dan leef je langer


Bij zieke mensen heeft een positieve levenshouding minder effect. Een positieve gemoedstoestand verlaagt bij zieke mensen de sterftekans met slechts 2 procent. Uitzonderingen zijn mensen met nierfalen en HIV. Bij hen verbetert een positieve inslag wel degelijk de overlevingskansen.


Voel je goed, dan leef je langer


Voel je goed, dan leef je langer


Conclusie
Het is natuurlijk nog maar de vraag in hoeverre een positieve levenshouding is aangeboren, en in hoeverre je daar zelf invloed op hebt. Een tweede vraag is of een aangeboren positieve houding net zoveel effect heeft op de kans op overleving als een positieve houding die het gevolg is van ingrijpen. De onderzoekers zijn daarover - zoals je van positieve psychologen mag verwachten - optimistisch.

"It is possible that public health and educational programs targeted at increasing resilience to life stress and promoting positive well-being will be beneficial, whereas attention to the enhancement of positive states as well as the elimination of negative affective states may improve patient adaptation to physical illness", schrijven ze.

Bron:
Psychosom Med. 2008 Sep;70(7):741-56.

Meer:
Slimme en stabiele mannen leven langer (3-12-2011)
Optimisten leven langer (29-11-2011)
Geloof in een rechtvaardige wereld verlengt levensduur (21-10-2011)


Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar Optimisme verlengt levensduur met 15 procent Het geheim van een gezonde oude dag? Boosheid de baas blijven

Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar
Hoe positiever je in het leven staat - en hoe optimistischer, opgewekter, tevredener en gelukkiger je bent - hoe ouder zul je waarschijnlijk zult worden.

Optimisme verlengt levensduur met 15 procent
Epidemiologen weten al jaren dat optimisten langer leven dan zwartkijkers.

Het geheim van een gezonde oude dag? Boosheid de baas blijven
Ouder worden is inherent aan het verliezen van mensen waarvan je houdt en het opgeven van dingen die belangrijk voor je zijn. De logische emotionele gevolgen daarvan zijn verdriet en boosheid.