Opgeladen: 10-5-2019
Opgeborgen in: Psychologie, Psychologie en levensverlenging
Translation: The secret to a healthy old age? Stay in control of your anger (11-5-2019)

Het geheim van een gezonde oude dag? Boosheid de baas blijven

Ouder worden is inherent aan het verliezen van mensen waarvan je houdt en het opgeven van dingen die belangrijk voor je zijn. De logische emotionele gevolgen daarvan zijn verdriet en boosheid. De eerste doet geen afbreuk aan de gezondheid, schrijven Canadese psychologen van Concordia University in Psychology and Aging. De tweede wel.

Studie
De Canadezen bestudeerden 226 inwoners van Montreal. De studiedeelnemers waren 59-93 jaar oud. Met vragenlijsten bepaalden de onderzoekers gedurende een week hoeveel verdriet en hoeveel boosheid de studiedeelnemers dagelijks voelden. Daarnaast analyseerden de onderzoekers het bloed van de studiedeelnemers.

Resultaten
Verdriet had geen invloed op de gezondheid, ontdekten de onderzoekers. Boosheid had dat wel. Maar, zo ontdekten ze, boosheid had alleen een negatief effect op de gezondheid bij de tachtigplussers.

In die leeftijdscategorie verhoogde boosheid de kans op chronische ziekten als hart- en vaataandoeningen, kanker, artritis of type-2-diabetes. Tegelijkertijd was de kans op een hoge concentratie van de ontstekingsfactor interleukine-6 hoger naarmate de tachtigplussers meer boosheid ervoeren.

De Canadezen konden berekenen dat boosheid de gezondheid verslechterde via de toename van de interleukine-6.


Het geheim van een gezonde oude dag? Boosheid de baas blijven

Het geheim van een gezonde oude dag? Boosheid de baas blijven


Conclusie
Op zichzelf is boosheid geen negatief gevoel, benadrukt eerste auteur Meaghan Barlow in een persbericht. [sciencedaily.com May 9, 2019] "Anger is an energizing emotion that can help motivate people to pursue life goals", zegt ze.

"Younger seniors may be able to use that anger as fuel to overcome life's challenges and emerging age-related losses and that can keep them healthier. Anger becomes problematic for adults once they reach 80 years old, however, because that is when many experience irreversible losses and some of life's pleasures fall out of reach."

Voor die groep zou het beter zijn om boosheid los te laten, vermoedt Barlow. "If we better understand which negative emotions are harmful, not harmful or even beneficial to older people, we can teach them how to cope with loss in a healthy way. This may help them let go of their anger."

Bron:
Psychol Aging. 2019 May;34(3):330-40.

Meer:
Het geluk van je partner verlengt jouw leven (14-4-2019)
Meer tijd besteden aan anderen maakt gelukkiger, werken aan jezelf niet (29-7-2018)
Religie als levensverlenger: meer is beter (8-7-2018)
Tobben over gezondheid vergroot je kans op een hartaanval (5-1-2018)


Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur

Psychiaters van de oude stempel leven langer

Een mensenleven met een doel duurt langer

Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur
Psychologische stress is ongezond, en verkort volgens legio wetenschappelijke studies de levensduur. Tenminste, als je niet goed met stress kunt omgaan...

Psychiaters van de oude stempel leven langer
Mensenkennis heeft een levensverlengende werking.

Een mensenleven met een doel duurt langer
Het winnen van een wedstrijd. Het behoud van een natuurgebied. Ervoor zorgen dat je kinderen op hun pootjes terechtkomen. Het maakt niet uit wat je levensdoel precies is, zolang er maar eentje hebt.