Opgeladen: 14-4-2019
Opgeborgen in: Psychologie, Levensverlenging & psychologie
Translation: Your partner's happiness extends your life (15-4-2019)

Het geluk van je partner verlengt jouw leven

Een levenspartner die gelukkig is kan er voor zorgen dat jij langer leeft. Dat blijkt uit studie die Olga Stavrova, een sociaal-psycholoog van de universiteit van Tilburg, publiceerde in Psychological Science.

Studie
Stavrova gebruikte de gegevens van 4372 stellen die waren verzameld in de Amerikaanse Health and Retirement Study. De deelnemers aan die studie waren vijftigplussers. In 2006 hadden ze vragen over zichzelf en hun relatie beantwoord, en vervolgens hadden onderzoekers ze acht jaar gevolgd.

Resultaten
Hoe gelukkiger de partners van de studiedeelnemers waren, hoe geringer was hun sterftekans. Een gelukkige levenspartner verlengt dus je levensduur.


Het geluk van je partner verlengt jouw leven


Het positieve effect van het geluk van een levenspartner bleef overeind toen Stavrova allerlei andere verklaringen onderzocht. Een relatie met een gelukkig iemand heeft wellicht meer kans van slagen dan een relatie met een ongelukkig individu. Stabiele relaties verlengen de levensduur, weten we. Is dat de verklaring?

Nee, ontdekte Stavrova. Inderdaad hadden relaties met gelukkige partners meer kans van slagen dan relaties met ongelukkige partners, en duurden ze langer. Maar toen de onderzoeker dat effect wegpoetste, verminderde het geluk van een partner nog steeds tegen sterfte.

Zouden gelukkige partners bijvoorbeeld voor meer steun kunnen zorgen dan ongelukkige partners, en op die manier de levensduur van de studiedeelnemers verlengen? Ook dat verklaart het verband niet, ontdekte Stavrova.

De studiedeelnemers met een gelukkige partner kregen wel meer ondersteuning dan studiedeelnemers met een ongelukkige partner, maar er was geen verband tussen steun in een relatie en longevity.

Misschien leven mensen met een gelukkige partner gezonder dan mensen met een ongelukkige partner. Misschien bewegen ze meer, om maar wat te noemen.

Dat was inderdaad het geval, maar dat effect kon het positieve effect van een gelukkige partner op de levensduur niet verklaren.

Weer een andere mogelijke verklaring zou zijn dat als je partner van nature gelukkig is, jij dat misschien ook bent. Daarom zijn jullie bij elkaar. Soort zoekt soort, zoals het spreekwoord zegt. Klinkt logisch, maar nee. Ook die verklaring sneed geen hout, ontdekte Stavrova.

Conclusie
"Although most existing research on predictors of mortality has focused nearly exclusively on individuals' own characteristics, the present analyses revealed that the characteristics of a person who is close to an individual, such as a spouse, might be an equally important determinant of that individual's mortality", schrijft Stavrova.

"Continuing this line of research, future studies might explore whether the interpersonal effect of life satisfaction on mortality is restricted to (marital) dyads or whether it extends to larger social networks."

"To conclude, happiness is a desirable trait in a romantic partner, and marriage to a happy person is more likely to last than is marriage to an unhappy person. The present study showed that having a happier spouse is associated not only with a longer marriage but also with a longer life."

Bron:
Psychol Sci. 2019 Mar 21:956797619835147. doi: 10.1177/0956797619835147. [Epub ahead of print].

Meer:
Religie als levensverlenger: meer is beter (8-7-2018)
Conflictueuze en stressvolle relaties zijn dodelijk (23-1-2017)
De levensverlengende werking van Facebook-vrienden (12-12-2016)


Je woordgebruik verklapt hoe oud je wordt

Langdurig huwelijk is levensverlengend

Vitamine S verlengt levensduur

Je woordgebruik verklapt hoe oud je wordt
Woorden met een high activated positive affect correleren met longevity, zegt deze studie.

Langdurig huwelijk is levensverlengend
Getrouwd zijn verlengt het leven, en hoe langer je huwelijk standhoudt, des te geringer is je sterftekans.

Vitamine S verlengt levensduur
Vitamine S - lees: het totaal aan sociale contacten in je leven - verlengt je levensduur. Maar als je ouder wordt heb je er wel steeds meer van nodig.