Opgeladen: 8-7-2018
Opgeborgen in: Psychologie, Longevity, Positieve psychologie
Translation: Religion as a life-extender: more is better (9-7-2018)

Religie als levensverlenger: meer is beter

Religieuze mensen leven langer dan mensen zonder religie, schreven we nog niet zo lang geleden. Vandaag lazen we een studie uit 2009, waarin Amerikaanse psychologen nagingen of het nog uitmaakt hoe belangrijk die religie voor mensen is. Hun onderzoek, dat verscheen in de Journal of Personality and Social Psychology, beantwoordt die vraag bevestigend.

Studie
Hoofdauteur van de studie is Michael McCullough van de universiteit van Miami. In 2000 publiceerde hij een metastudie, waarin hij de uitkomsten van 42 eerder verschenen studies bijeenvoegde en opnieuw analyseerde. [Health Psychol. 2000 May;19(3):211-22.] De belangrijkste uitkomst van McCulloughs analyse was dat religiositeit de sterftekans met 29 procent vermindert. Da's veel.

Maakt het nog uit hoe religieus iemand precies is? Die vraag kon McCullough in 2000 niet beantwoorden, maar dankzij de Terman Life Cycle Study of Children With High Ability kreeg hij de gegevens van in handen waarmee hij dat wel kon. We hebben wel eens vaker over de Termanstudie geschreven. Dat stukje vind je hier.

McCullough had de beschikking over de gegevens van 1528 intelligente Californische mannen en vrouwen, die allemaal een IQ van minstens 135 hadden. Ze hadden in 1940 nog een batterij vragen over zichzelf en hun religiositeit beantwoord, en waren vervolgens gevolgd tot 2005. In dat jaar waren al 1271 studiedeelnemers overleden.

McCullough verdeelde de studiedeelnemers aan de hand van hun religiositeit in 3 groepen [Classes].


Religie als levensverlenger: meer is beter


Religie als levensverlenger: meer is beterResultaten
De meest religieuze studiedeelnemers [Class 1] leefden significant langer dan de studiedeelnemers in Class 2 en Class 3. Dat verband gold alleen voor vrouwen. Waarom religie de levensduur van mannen niet verlengt, snapt McCullough niet.


Religie als levensverlenger: meer is beterDe meest religieuze studiedeelnemers [Class 1] verschilden op nogal wat punten van de minst religieuze studiedeelnemers [Class 2]. Ze dronken minder alcohol, waren sociaal actiever en hadden ook vaker een extraverte en sociale persoonlijkheid. Dat zijn allemaal factoren die de levensduur verlengen. Als je daarmee rekening houdt, verdwijnt het verband tussen religie en levensduur.


Religie als levensverlenger: meer is beterConclusie
Je kunt uit de studie concluderen dat niet religie op zichzelf een levensverlengende werking heeft, maar dat religieuze mensen vaker een gezonde leefstijl hebben - plus een persoonlijkheidsstructuur waarmee je makkelijker een hoge leeftijd kunt bereiken.

Maar wat als die leefstijl en persoonlijkheidsstructuur nou ook weer het gevolg zijn van religie?

Bron:
J Pers Soc Psychol. 2009 Nov;97(5):866-82.

Meer:
Overlijdensberichten verklappen het geheim van een lang leven: religie (16-6-2018)


Harde werkers leven langer
Mannen en vrouwen die zich het schompes werken om verder te komen leven niet lang. De stress van de verplichtingen die ze zichzelf opleggen verkort hun leven. Klinkt logisch, klopt van geen kant.

Consequente levensvreugde verlengt levensduur
Levensplezier is net zoiets als postzegels. Je kunt het sparen. En net zoals een postzegelverzameling op de lange termijn veel waard kan worden, zo heeft een opstapeling van levensvreugde waarde.

Een mensenleven met een doel duurt langer
Het winnen van een wedstrijd. Het behoud van een natuurgebied. Ervoor zorgen dat je kinderen op hun pootjes terechtkomen. Het maakt niet uit wat je levensdoel precies is, zolang er maar eentje hebt.