06.05.2013

Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar

Hoe positiever je in het leven staat - en hoe optimistischer, opgewekter, tevredener en gelukkiger je bent - hoe ouder zul je waarschijnlijk zult worden. Volgens verouderingsonderzoekers van de University of Kentucky kan een positieve levenshouding je levensduur met meer dan tien jaar verlengen. De onderzoekers baseren die boute stelling op onderzoek onder 180 Amerikaanse nonnen.

Positieve emoties zijn gezond
Het verband tussen emoties en levensduur is niet zo raar. Negatieve emoties, zoals verdriet, angst, walging en zorgen verhogen de hartslag en bloeddruk, en versnellen aandoeningen van hart en bloedvaten. Andersom remmen positieve gevoelens, zoals optimisme, de negatieve impact van stress op het cardiovasculaire systeem. Als je er van uitgaat dat de toekomst er goed uitziet, veroorzaken negatieve gebeurtenissen minder stress.

Studie

Nu zijn er nog meer factoren die de levensduur bepalen, zoals huwelijk, sociale activiteiten, roken en alcohol, toegang tot medische voorzieningen en sport. Daarom besloten de onderzoekers nonnen te onderzoeken. Die leven allemaal in grote lijnen op dezelfde manier. Daardoor is het makkelijker om te focussen op de aanwezigheid van positieve emoties.

De onderzoekers benaderden tussen 1991 en 1993 alle nog levende nonnen van de School Sisters of Notre Dame die waren geboren voor 1917. De vrouwen waren toen tussen de 75 en de 102 jaar oud.

In 1930, toen de zusters 18-32 jaar oud waren, hadden ze in opdracht van hun Mother Superior een korte autobiografie moeten schrijven. De onderzoekers besloten die te analyseren. Ze beperkten zich tot de autobiografieën van 180 nonnen die hadden geleefd in kloosters in Milwaukee en Baltimore.


Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar


Resultaten
In de autobiografieën keken de onderzoekers aan de ene kant naar zinnen met een "low positive emotion" en een "high positive emotion", het aantal woorden dat verwijst naar positieve emoties, en het aantal soorten positieve emoties, en aan de andere kant naar de levensduur. Toen ze de nonnen in kwartielen verdeelden, zagen ze dat vooral het aantal positieve emoties invloed had op de levensduur.


Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar


Nonnen die in hun autobiografie het grootste aantal typen positieve emoties hadden genoemd hadden een sterftekans die vier keer lager was dan die van de nonnen met het kleinste aantal positieve emoties. Het verschil in levensduur tussen die twee groepen nonnen was 10.7 jaar.

Hieronder zie je de overlevingscurven van vier groepen nonnen. Quartile 1 is dat van de nonnen met het kleinste aantal zinnen dat een positieve emotie beschrijft; in Quartile 4 zitten de nonnen met de met het grootste aantal van die zinnen. De levensduur van de nonnen in Quartile 4 overtrof die van de nonnen in Quartile 1 met 6.9 jaar.


Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar


De onderzoekers konden berekenen dat voor elke procent toename in het aantal positieve zinnen de sterftekans met 1.4 procent afnam.

Conclusie
De onderzoekers zijn verbaasd over de kracht van het effect dat ze hebben gevonden. Ze vermoeden dat wetenschappers het over het hoofd hebben gezien omdat een positieve levenshouding vaak samengaat met ongezond gedrag.

"One behavioral pathway is suggested by the study by H. S. Friedman [Personality and Longevity: Paradoxes. In: Research and Perspectives in Longevity 1999, pp 115-122.] in which cheerful participants were more likely to engage in behaviors that are health risks such as excessive drinking and smoking. Such a pathway would be expected to disrupt the potential physiological benefits of a pervading pattern of positive emotional responsiveness", schrijven ze.

"In contrast, all participants in the current study had lived a lifestyle in which such health-risk behaviors were improbable and therefore the physiological impact of a positive emotional style was almost certainly enhanced."

Bron:
J Pers Soc Psychol. 2001 May;80(5):804-13.

Meer:
Je woordgebruik verklapt hoe oud je wordt (10-4-2013)
Positief beeld van leven na pensionering verlengt levensduur (23-3-2013)
Afwezigheid van angst voor veroudering verlengt levensduur (20-3-2013)