Opgepoetst: 5-3-2022
Opgeladen: 20-3-2013
Opgeborgen in: Levensverlenging & psychologie
Translation: No fear in the face of aging extends life expectancy (23-4-2013)

Afwezigheid van angst voor veroudering verlengt levensduur

Hoe oud je zult worden hangt niet alleen af van je genen en je leefstijl. Ook hoe je je eigen oude dag voor je ziet, bepaalt mee welke leeftijd je zult bereiken, rapporteerden epidemiologen van Yale University vijftien jaar geleden in de Journal of Personality and Social Psychology. Wie zijn eigen veroudering zonder angst en beven tegemoet ziet, leeft zeven jaar langer dan wie bezorgd en angstig is over zijn oude dag.


Afwezigheid van angst voor veroudering verlengt levensduur


Afwezigheid van angst voor veroudering verlengt levensduur
Perceptie van veroudering & levensduur
Volgens de positieve psychologie is het inmiddels een uitgemaakte zaak dat een positieve levenshouding en positieve emoties je levensduur verlengen, maar het verband tussen de perceptie van veroudering en levensverwachting is nog nauwelijks onderzocht. Vroeg in de 21ste eeuw konden Becca Levy en Martin Slade maar één onderzoek vinden naar het verband tussen het beeld van de eigen oude dag en de levensduur.

Dat onderzoek kwam uit Duitsland, en dateerde uit 1999. [J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 1999 Jan;54(1):P44-54.]

In dat onderzoek volgden de onderzoekers 516 mensen van 70-103 jaar een aantal jaren, en ontdekten dat psychologische factoren meebepaalden hoe oud de deelnemers werden. Een onverwacht sterke factor was hoe ontevreden de deelnemers waren over veroudering: hoe ontevredener de studiedeelnemers waren, hoe eerder overleden ze. De Duitsers hielden het er echter op dat die ontevredenheid het gevolg was van het verouderingsproces, niet de oorzaak.

Studie
De Amerikanen vermoedden echter dat de perceptie van veroudering wel degelijk de levensduur kan meebepalen, en besloten dat te onderzoeken aan de hand van gegevens die waren verzameld in de Ohio Longitudinal Study of Aging and Retirement-studie.

In die studie waren halverwege de jaren zeventig 660 vijftigplussers ondervraagd. De deelnemers hadden onder meer aangegeven in hoeverre ze het eens waren met uitspraken als "Things keep getting worse as I get older", "I have as much pep as I did last year", "As you get older, you are less useful", "I am as happy now as I was when I was younger" en "As I get older, things are better as I thought they would be".

Zo konden de onderzoekers de deelnemers onderverdelen in twee groepen: eentje met sterke positive self-perceptions of aging [High PSPA] en eentje met minder sterke [Low PSPA].

Resultaten
De onderzoekers volgden de deelnemers gedurende 23 jaar, en hielden bij wie wanneer overleed. Zo konden ze de onderstaande curven samenstellen. Zoals je ziet kan een positieve houding tegenover de eigen veroudering meer dan zeven jaar aan je levensduur toevoegen.

De figuur hieronder is verkleind; als je er op klikt verschijnt een grotere versie.


Afwezigheid van angst voor veroudering verlengt levensduur


Conclusie
"If a previously unidentified virus was found to diminish life expectancy by over seven years, considerable effort would probably be devoted to identifying the cause and implementing a remedy", schrijven de onderzoekers.

"In the present case, one of the likely causes is known: societally sanctioned denigration of the aged. A comprehensive remedy requires that the denigrating views and actions directed at elderly targets undergo delegitimization by the same society that has been generating them."

Bron:
J Pers Soc Psychol. 2002 Aug;83(2):261-70.

Meer:
Tobben over gezondheid vergroot kans hartaanval (5-1-2018)
Leeftijdsdiscriminatie versnelt veroudering, maar er is gelukkig een tegengif (11-3-2017)
Subjectieve leeftijd zegt meer over kans op ernstige ziekte dan objectieve leeftijd (6-3-2017)


Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur Consequente levensvreugde verlengt levensduur Cynische 65-plusser wordt vaker dement

Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur
Psychologische stress is ongezond, en verkort volgens legio wetenschappelijke studies de levensduur. Tenminste, als je daar niet mee kunt omgaan.

Consequente levensvreugde verlengt levensduur
Levensplezier is net zoiets als postzegels. Je kunt het sparen.

Cynische 65-plusser wordt vaker dement
Als je de leeftijd der sterken hebt bereikt, dan is je kans om dement te worden groter naarmate je slechter over mensen denkt.