29.11.2011

Optimists live longer

Optimisten leven langer

Optimisme verlengt de levensduur. Dat ontdekten Nederlandse onderzoekers toen ze een kleine duizend Arnhemmers van 65-85 gemiddeld 9 jaar volgden. Volgens hun studie, die in 2004 verscheen in Archives of General Psychiatry, vermindert optimisme de kans op zo ongeveer alle soorten sterfte.

Wetenschappers stuitten al vaker op het verband tussen optimisme en gezondheid. Studies vertellen bijvoorbeeld dat oudere mannen met een zonnige kijk op het leven minder vaak hartaanvallen krijgen dan hun sombere leeftijdsgenoten [Psychosom Med. 2001;63:910-916.], dat optimistische mannen die hartchirurgie ondergaan minder vaak complicaties krijgen dan sombere mannen [J Pers Soc Psychol. 1989 Dec;57(6):1024-40.] en dat optimistische mannen die een nieuw hart hebben gekregen gezonder zijn dan pessimistische mannen met een nieuw hart. [Health Psychol. 1995 Jan;14(1):74-9.]

Op basis van die studies zou je verwachten dat optimisten ook langer leven dan pessimisten. De onderzoekers wilden met hun onderzoek nagaan of dat werkelijk zo is. Ze legden ouderen stellingen voor waarmee ze het eens konden zijn, of juist niet.

Tot die stellingen behoorden "I often feel that life is full of promises", "I still have many goals to strive for" en "There are many moments of happiness in my life".

Negen jaar nadat de ouderen de vragenlijsten hadden ingevuld bleek dat optimisme de sterftekans zowel in mannen als in vrouwen verminderde.


Optimisme verlengt de levensduur. Dat ontdekten Nederlandse onderzoekers toen ze een kleine duizend Arnhemmers van 65-85 gemiddeld 9 jaar volgden. Volgens hun studie, die in 2004 verscheen in Archives of General Psychiatry, vermindert optimisme de kans op zo ongeveer alle soorten sterfte.


Optimisme verlengt de levensduur. Dat ontdekten Nederlandse onderzoekers toen ze een kleine duizend Arnhemmers van 65-85 gemiddeld 9 jaar volgden. Volgens hun studie, die in 2004 verscheen in Archives of General Psychiatry, vermindert optimisme de kans op zo ongeveer alle soorten sterfte.


Optimisme verlengt de levensduur. Dat ontdekten Nederlandse onderzoekers toen ze een kleine duizend Arnhemmers van 65-85 gemiddeld 9 jaar volgden. Volgens hun studie, die in 2004 verscheen in Archives of General Psychiatry, vermindert optimisme de kans op zo ongeveer alle soorten sterfte.


Toen de onderzoekers een onderscheid maakten tussen dood door hart- en vaatziekten en dood door niet-cardiovasculaire oorzaken bleek dat optimisme tegen beide soorten sterfte beschermde. De twee figuren hierboven hebben betrekking op mannen, maar de figuren voor vrouwen zijn niet wezenlijk anders.

De onderzoekers denken dat optimisten onder meer langer leven omdat ze de kans hoger inschatten dat ze worden beloond voor de moeite die ze investeren in lichaamsbeweging en gezonde leefgewoonten, zoals niet-roken en niet-drinken. "An optimistic person may be more likely to have habits that enhance health or a recovery process", schrijven ze. "For example, they may be more compliant with their medical treatment regimens."

Bron:
Arch Gen Psychiatry. 2004 Nov;61(11):1126-35.

Meer:
Geloof in een rechtvaardige wereld verlengt levensduur (21-10-2011)
Vergeef en leef langer (30-9-2011)
Harde werkers leven langer (6-5-2011)