30.09.2011

Vergeef en leef langer

Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verschijnt binnenkort in de Journal of Behavioral Medicine.

Er is een uitgebreide literatuur over de positieve effecten van vergeving op de gezondheid, en dus ook de negatieve effecten van gevoelens van wrok. Epidemiologen vinden bijvoorbeeld geregeld dat het vermogen om te vergeven positief uitwerkt op hart en bloedvaten.

Studie
Voor zijn analyse gebruikte Toussaint gegevens uit de Religion, Aging, and Health Survey, een onderzoek van de University of Michigan. In de studie verzamelden de onderzoekers gegevens over de spiritualiteit, vergevingsgezindheid en gezondheid van christelijke, niet-meer-christelijke en geboren atheïstische Amerikaanse 65-plussers.

Resultaten

Aan de hand van die gegevens ontdekte Toussaint dat het geloof in een vergevingsgezinde god, maar vooral de bereidheid om personen te vergeven de sterftekans vermindert. Hoe hoger de correlatiecoëfficiënt in de tabel hieronder, des te sterker is het beschermende effect. Waar je sterretjes ziet staan is het effect statistisch significant.


Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verschijnt binnenkort in de Journal of Behavioral Medicine.


Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verschijnt binnenkort in de Journal of Behavioral Medicine.


Met statistische technieken kon Toussaint uitpluizen dat vergevingsgezindheid ten opzichte van anderen de gezondheid verbetert, en via de gezondheid de sterftekans vermindert.

Toussaint maakt onderscheid tussen conditionele en de onconditionele vergevingsgezindheid. Bij conditionele vergeving is sprake als je iemand vergeeft die zelf ook vindt dat hij je een klerestreek heeft geleverd. Bij onconditionele vergeving is dat besef niet nodig.


Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verschijnt binnenkort in de Journal of Behavioral Medicine.


Onconditionele vergeving is wat sommige religieuze leiders van mensen verlangen die als kind door priesters zijn misbruikt.

Volgens het onderzoek van Toussaint word je gezonder door conditionele vergeving. Onconditionele vergeving heeft echter geen effect.

Bron:
J Behav Med. 2012 Aug;35(4):375-86.

Meer:
Harde werkers leven langer (6-5-2011)
Negentigers met doorzettingsvermogen halen de 100 ook wel (28-3-2011)