Opgepoetst: 28-7-2021
Opgeladen: 30-9-2011
Opgeborgen in: Levensverlenging & psychologie, Psychologie
Translation: Forgive and live longer (28-10-2011)

Vergeef en leef langer

Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verscheen in de Journal of Behavioral Medicine.


Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verschijnt binnenkort in de Journal of Behavioral Medicine.


Vergeving
Er is een uitgebreide literatuur over de positieve effecten van vergeving op de gezondheid, en dus ook de negatieve effecten van gevoelens van wrok. Epidemiologen vinden bijvoorbeeld geregeld dat het vermogen om te vergeven positief uitwerkt op hart en bloedvaten.

Studie
Voor zijn analyse gebruikte Toussaint gegevens uit de Religion, Aging, and Health Survey, een onderzoek van de University of Michigan. In de studie verzamelden de onderzoekers gegevens over de spiritualiteit, vergevingsgezindheid en gezondheid van christelijke, niet-meer-christelijke en geboren atheïstische Amerikaanse 65-plussers.

Resultaten

Aan de hand van die gegevens ontdekte Toussaint dat het geloof in een vergevingsgezinde God, maar vooral de bereidheid om personen te vergeven de sterftekans vermindert. Hoe hoger de correlatiecoëfficiënt in de tabel hieronder, hoe sterker is het beschermende effect. Waar je sterretjes ziet staan is het effect statistisch significant.


Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verschijnt binnenkort in de Journal of Behavioral Medicine.


Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verschijnt binnenkort in de Journal of Behavioral Medicine.


Met statistische technieken kon Toussaint uitpluizen dat vergevingsgezindheid ten opzichte van anderen de gezondheid verbetert, en via de gezondheid de sterftekans vermindert.

Toussaint maakt onderscheid tussen conditionele en de onconditionele vergevingsgezindheid. Bij conditionele vergeving is sprake als je iemand vergeeft die zelf ook vindt dat hij je een klerestreek heeft geleverd, en daar oprecht spijt van heeft. Bij onconditionele vergeving zijn dat besef en de spijt niet nodig.


Vergevingsgezindheid verlengt de levensduur. Dat ontdekte de Amerikaanse psycholoog Loren Toussaint door een studie onder meer dan twaalfhonderd 65-plussers. Het onderzoek verschijnt binnenkort in de Journal of Behavioral Medicine.


Onconditionele vergeving is wat sommige religieuze leiders van mensen verlangen die als kind door priesters zijn misbruikt.

Volgens het onderzoek van Toussaint word je gezonder door conditionele vergeving. Onconditionele vergeving heeft echter geen effect.

Bron:
J Behav Med. 2012 Aug;35(4):375-86.

Meer:
Autonome mensen leven langer (27-1-2021)
Optimisme verlengt levensduur met 15 procent (13-9-2019)
Het geheim van een gezonde oude dag? Boosheid de baas blijven (10-5-2019)


Het geluk van je partner verlengt jouw leven Religie als levensverlenger: meer is beter Conflictueuze en stressvolle relaties zijn dodelijk

Het geluk van je partner verlengt jouw leven
Een levenspartner die gelukkig is kan er voor zorgen dat jij langer leeft.

Religie als levensverlenger: meer is beter
Religieuze mensen leven langer dan mensen zonder religie, schreven we nog niet zo lang geleden.

Conflictueuze en stressvolle relaties zijn dodelijk
Het negatieve gezondheidseffect van relaties die in het teken staan van conflict en stress is van eenzelfde orde als - pak hem beet - een dieet dat strak staat van de transvetzuren en geraffineerde koolhydraten.