Opgeladen: 12-4-2018
Opgeborgen in: Cortisolblokkers, Psychologie
Translation: Give up Facebook, lower your cortisol (13-4-2018)

Stop met Facebook, verlaag je cortisol

Als Facebookgebruikers het sociale medium de rug toekeren, maakt hun lichaam prompt minder cortisol aan. Het dagelijkse gebruik van het o zo verslavende Facebook brengt een niet te miskennen hoeveelheid stress met zich mee, ontdekten Australische psychologen.

Studie
De onderzoekers verdeelden 138 Facebookgebruikers van 18-40 jaar in 2 groepen. De ene groep bleef Facebook gebruiken, de andere bleef er gedurende 5 dagen ver vandaan. Voordat het experiment van start ging, en op de laatste dag, bepaalden de onderzoekers hoeveel cortisol er in het speeksel van de proefpersonen zat. Daarnaast ondervroegen ze de proefpersonen met vragenlijsten.

Resultaten
In het speeksel van de proefpersonen die het zonder Facebook moesten stellen, zakte de concentratie cortisol. Ook de hoeveelheid stress die deze groep proefpersonen rapporteerde, nam af. Daar stond echter tegenover dat door het gemis van Facebook de proefpersonen hun leven als minder aangenaam ervoeren.


Stop met Facebook, verlaag je cortisol


Conclusie
"Our cortisol findings in particular suggest that Facebook use can have measurable effects on hypothalamic-pituitary-adrenocortical functioning and the body's responses to stress", schrijven de onderzoekers.

"Taking short breaks from Facebook could be beneficial to one's health, as any prolonged stress could contribute to mental and physical disorders. Precisely how long the breaks should be, how often they should occur, and when they might become too long, are questions that could not be addressed by our research."

"However, given that it is already known that 'too much' Facebook can reduce one's feelings of well-being [PLoS One. 2013 Aug 14;8(8):e69841.] and increase negative mood via social comparison [Computers in Human Behavior (2014) 35:359–63.] the added knowledge that taking a break can reduce one's physiological stress might cause the typical Facebook user to consider whether he or she might indeed benefit from a Facebook vacation, even though it risks feelings of being socially disconnected."

"As Facebook has quickly become a permanent fixture in everyday social life, addressing questions about people's use of such online platforms should help us more fully understand how our evolutionary 'old' brains are coping with such rapidly developing social networks."

Bron:
J Soc Psychol. 2018 Mar 20:1-12.

Meer:
De levensverlengende werking van Facebook-vrienden (12-12-2016)


Eenvoudige ontspanningsoefening halveert cortisolspiegel

Tai Chi als levensstijl: minder cortisol, meer DHEA

Minder cortisol, meer testosteron en groeihormoon na training door meditatie

Eenvoudige ontspanningsoefening halveert cortisolspiegel
Een ontspanningsoefening van een dik kwartier kan bij gezonde mensen de cortisolspiegel bijna halveren.

Tai Chi als levensstijl: minder cortisol, meer DHEA
De beoefening van de Chinese bewegingskunst Tai Chi verhoogt de concentratie DHEA in het lichaam, en verlaagt tegelijkertijd de concentratie cortisol.

Minder cortisol, meer testosteron en groeihormoon na training door meditatie
Op zoek naar een manier om je lichaam meer anabole hormonen te laten aanmaken na een training? Denk eens aan meditatie.