Opgeladen: 27-12-2015
Opgeborgen in: Levensverlenging & psychologie, Psychologie
Translation: No translation yet

Je vrienden weten hoe oud je zult worden

Volgens psychologen van Washington University in St. Louis weten je vrienden hoe oud je kunt worden. Als zij je beschrijven als iemand die aangenaam in de omgang en stabiel is, dan heb je een verhoogde kans op een lang leven. Als je tenminste een vrouw bent. Als je een man bent, heb je een verhoogde kans op een lang leven als je vrienden je beschrijven als iemand met een open geest, die bovendien zorgvuldig door het leven gaat.

Studie
De onderzoekers gebruikten gegevens die zijn verzameld in de Kelly/Connolly Longitudinal Study on Personality and Aging. In dat project volgden psychologen een groep van zeshonderd mensen van de jaren dertig van de twintigste eeuw tot 2013. Toen de studie begon waren de studiedeelnemers twintigers.

Het project was bedoeld om na te gaan in hoeverre je persoonlijkheid meebepaalt hoe oud je kunt worden. Dat verband is er, weten we inmiddels. Expressie, open en zorgvuldige mensen leven langer dan mensen die deze karaktertrekken niet hebben. Hetzelfde geldt voor emotionele stabiliteit.

Meestal bepalen onderzoekers zulke karaktertrekken door mensen te vragen zichzelf te beschrijven [Self-ratings]. In het onderzoek dat onlangs verscheen in Psychological Science deden de onderzoekers van Washington University dat ook, maar daarnaast ondervroegen de onderzoekers ook vrienden van hun studiedeelnemers [Peer ratings].

Resultaten
De peer ratings voorspelden de sterftekans van de studiedeelnemers beter dan de self-ratings, zie je in de figuur hieronder. Dat was zeker bij de vrouwen het geval. De manier waarop vrouwen zichzelf beschreven voorspelde helemaal niets, maar de vrouwen die door hun vrienden werden beschrijven als 'aangenaam' en 'stabiel' leefden langer dan vrouwen zonder deze eigenschappen.

Mensen met een hoge mate van agreeableness zijn volgens psychologen empathisch, betrouwbaar en oprecht. Ze zijn bescheiden en cijferen zich weg. Mensen met een hoge mate van emotional stability zijn minder vatbaar voor stress en boosheid, en tobben minder.


Je vrienden weten hoe oud je zult worden


Bij mannen waren 'openheid' en 'zorgvuldigheid' [conscientiousness] levensverlengende eigenschappen. Dat gold voor de mannen die zichzelf als zodanig beschreven, maar in nog sterkere mate voor de mannen die op die manier door hun vrienden werden beschreven.

Mensen met een hoge mate van openness staan open voor nieuwe ervaringen en inzichten. Ze zijn bovendien creatief. Mensen met een hoge mate van conscientiousness gaan nadenkend en met zorg door het leven. Wat ze doen, doen ze grondig.

Bron:
Psychol Sci. 2015 Mar;26(3):335-40.

Meer:
Een mensenleven met een doel duurt langer (28-7-2014)
Psychiaters van de oude stempel leven langer (3-1-2014)
Negentigers leven langer door optimisme (16-12-2013)


Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar
Onderzoek onder 180 nonnen.

Besef van controle verlengt leven
Mensen die geloven dat zijzelf de regie over hun leven hebben leven langer leven dan mensen die dat niet doen.

Je woordgebruik verklapt hoe oud je wordt
Woorden met een positieve emotionele betekenis verlengen je levensduur.