Opgeladen: 16-4-2019
Opgeborgen in: Krachttraining, Langer leven
Translation: Strength training for speed extends lifespan (17-4-2019)

Krachttraining voor snelheid verlengt levensduur

Krachttraining voor snelheid verlengt levensduur
Als je aan krachttraining doet omdat je langer wilt leven, richt je dan vooral op het zo snel mogelijk in beweging krijgen van je gewichten, en niet primair op het ontwikkelen van meer kracht of spiermassa. Die vorm van krachttraining zet voor jou waarschijnlijk meer zoden aan de dijk dan reguliere vormen van krachttraining. Dat suggereert een epidemiologische studie die de Braziliaanse bewegingswetenschapper Claudio Gil Araujo presenteerde op EuroPrevent 2019. EuroPrevent 2019 was een congres dat de European Society of Cardiology op 12 april 2019 organiseerde in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Studie
De Brazilianen bepaalden bij 3878 niet-sporters van 41-85 jaar met hoeveel power ze maximaal een gewicht omhoog konden brengen bij de uitvoering van een upright-row. Power is, (te) simpel gezegd, de snelheid waarmee je een gewicht in beweging kunt krijgen. De onderzoekers corrigeerden de power voor het lichaamsgewicht van de studiedeelnemers.

Vervolgens verdeelden de onderzoekers de studiedeelnemers in vier even grote groepen aan de hand van hun power. Kwartielen, heten die groepen.

Daarna volgden de onderzoekers de studiedeelnemers 6.5 jaar, en hielden bij wie van stierf.

Resultaten
Hoe groter de power van de studiedeelnemers, hoe kleiner hun kans op sterfte. De studiedeelnemers in het kwartiel met de laagste scores hadden 10-13 keer meer kans op overlijden dan de studiedeelnemers in het kwartiel met de hoogste scores. [Tabel]


Krachttraining voor snelheid verlengt levensduur


Conclusie
"Rising from a chair in old age and kicking a ball depend more on muscle power than muscle strength, yet most weight bearing exercise focuses on the latter", zegt Araujo is een persbericht. [sciencedaily.com, April 12, 2019.] "Our study shows for the first time that people with more muscle power tend to live longer."

"Power training is carried out by finding the best combination of speed and weight being lifted or moved. For strength training at the gym most people just think about the amount of weight being lifted and the number of repetitions without paying attention to the speed of execution. But for optimal power training results, you should go beyond typical strength training and add speed to your weight lifts."

Bron:
Poster session 459. EuroPrevent 2019, april 12.

Meer:
Zeventigers hebben meer aan powertraining dan aan krachttraining (26-5-2012)


Voor je gezondheid is krachttrainen net zo belangrijk als lopen, fietsen of zwemmen

In combinatie met andere vormen van lichaamsbeweging vergroot krachttraining de overlevingskans van kankeroverlevers

Vitamine S verlengt levensduur

Voor je gezondheid is krachttrainen net zo belangrijk als lopen, fietsen of zwemmen
Dat blijkt uit het grootste onderzoek naar de gezondheidseffecten van verschillende bewegingsvormen dat tot nu toe is verschenen.

Krachttraining + actieve leefstijl = meer dan halvering kans diabetes
Een half uurtje krachttraining per dag, of drie krachttrainingen van 50 minuten per week. Die hoeveelheid krachttraining vermindert de kans op diabetes-2 met 30%. In combinatie met aerobe beweging neemt de kans op diabetes af met zelfs 60%.

In combinatie met andere vormen van lichaamsbeweging vergroot krachttraining de overlevingskans van kankeroverlevers
Krachttraining vergroot de overlevingskansen van mensen die in het verleden zijn behandeld voor kanker. Maar dan moeten ze ook veel wandelen, joggen of aan andere aerobe vormen van lichaamsbeweging doen.