Opgeladen: 14-10-2019
Opgeborgen in: Intervaltraining, Duurtraining
Translation: Meta-study compares interval training with traditional endurance training (15-10-2019)

Metastudie vergelijkt intervaltraining met klassieke duurtraining

Metastudie vergelijkt effect intervaltraining met dat van klassieke duurtraining
Korte maar intensieve intervaltrainingen zijn, als het om fitheid gaat, effectiever dan traditionele duurtrainingen, die zomaar meer dan een uur in beslag kunnen nemen. Maar als het om afslanken gaat, is intervaltraining net zo effectief als traditionele duurtraining. Dat is de uitkomst van een metastudie die Australische onderzoekers van de University of Sydney publiceerden in Sports Medicine.

Studie
De Australiërs traceerden 47 studies die het effect van klassieke duurtraining en intervaltraining met elkaar vergeleken. De onderzoekers beperkten zich tot studies die minstens 4 weken duurden.

De proefpersonen waren vaak te dik, maar hadden soms een gezond gewicht. Vaak hadden ze, toen de studies begonnen, een zittende leefstijl, maar soms ook gebruikten de studies sportieve mensen als proefpersoon.

De Australiërs veegden de uitkomsten van die studies samen, en analyseerden ze opnieuw.

Resultaten
Intervaltraining verbeterde de fitheid meer dan klassieke duurtraining. Daar moet je wel bij opmerken dat klassieke duurtraining ook een aanmerkelijke verbetering van de fitheid teweegbracht - maar intervaltraining werkte gewoon net een tikkie beter.


Metastudie vergelijkt effect intervaltraining met dat van klassieke duurtraining


Wat de lichaamssamenstelling betreft, maakte het niet uit hoe de proefpersonen in de studies trainden.


Metastudie vergelijkt effect intervaltraining met dat van klassieke duurtraining


In deze meta-studie waren trouwens beide trainingsvormen niet bijster effectief wat het reduceren van de vetmassa betrof. In de meeste andere, eerder gepubliceerde meta-studies, reduceren intervaltraining en traditionele duurtraining de vetmassa trouwens wel, maar het effect is ook daar meestal niet zo groot.

Conclusie
"Low-volume high-intensity interval training, therefore, appears to be a time-efficient treatment for increasing fitness, but not for the improvement of body composition", resumeren de onderzoekers.

Bron:
Sports Med. 2019 Nov;49(11):1687-721.

Meer:
Biologische klok tikt trager door duurtraining en intervaltraining (3-12-2018)
Chlorella versterkt effect intervaltraining (3-9-2018)
Krachttraining en intervaltraining gaan prima samen (19-7-2018)


Intervaltraining voor kankerpatienten Half uur intervaltraining per dag heft de negatieve gezondheidseffecten op van het aller-aller-aller-slechtste dieet denkbaar Dit trainingsschema draait de veroudering van het hart terug

Intervaltraining voor kankerpatiënten
Volgens Australische bewegingswetenschappers is intervaltraining voor kankeroverlevers een interessante optie.

Half uur intervaltraining per dag heft de negatieve gezondheidseffecten op van het aller-aller-aller-slechtste dieet denkbaar
Canadese bewegingswetenschappers lieten 15 gezonde mannen van 18-30 jaar gedurende 2 weken uitsluitend junkfood eten. En hard trainen.

Dit trainingsschema draait de veroudering van het hart terug
Intervaltraining voorkomt hartfalen.