Opgeladen: 11-4-2022
Opgeborgen in: Plantenextracten, Gewrichtsbescherming
Translation: Worn joints | ASU makes a positive difference, says meta-study (12-4-2022)

Versleten gewrichten | ASU maakt een positief verschil, zegt metastudie

Suppletie met ASU, een extract van avocado en soja, kan problemen met versleten gewrichten verzachten. Al in 2008 verscheen een metastudie met die strekking.


Versleten gewrichten | ASU maakt een positief verschil, zegt metastudie


ASU
Leuk, die Poolse trial waarover we verleden week schreven, waarin ASU de problemen van mensen met een versleten kniegewicht halveerde. Jammer alleen dat de onderzoekers gemakshalve de controlegroep hadden weggelaten.

Maar de open Poolse trial is niet de enige studie die concludeert dat ASU, een extract van avocado en soja, misschien echt iets kan betekenen voor mensen met versleten gewrichten. In 2008 publiceerden Deense wetenschappers een metastudie met eenzelfde strekking.

Studie
De Denen, verbonden aan Frederiksberg Hospital, verzamelden 4 trials die het effect van een dagelijkse suppletie met 300 milligram ASU vergeleken met dat van een placebo. De duur van de studies varieerde van 3 tot 12 maanden.

Alle studies waren betaald door het Franse Expanscience Laboratoires, de bedenker en producent van de originele ASU. Er zijn inmiddels een half dozijn ASU-klonen op de markt verschenen, maar daarover hebben we het dus niet.


Versleten gewrichten | ASU maakt een positief verschil, zegt metastudie


In de trials hadden de onderzoekers de ernst van de aandoening van de proefpersonen met een versleten heup of knie bepaald door de proefpersonen de Lequesne-index te laten invullen. Die meet hoeveel pijn de proefpersonen dagelijks ervaren, en wat ze nog wel en niet meer kunnen.

Scoor je 0 op de Lequesne-index, dan is er van een handicap geen sprake. Een score van 1-4 staat voor een lichte handicap, een score van 8-10 van een ernstige handicap, en scores van 14 of nog hoger voor een extreme handicap.

Resultaten
Toen de onderzoekers de uitkomsten van de trials bijelkaar veegden, vonden ze een significant en positief effect op de gezondheid van de gewrichten. Het was niet overdreven groot, maar goed, het was er wel degelijk.


Versleten gewrichten | ASU maakt een positief verschil, zegt metastudie


Versleten gewrichten | ASU maakt een positief verschil, zegt metastudie


Toen de Denen hun resultaten uitsplitsten, werd duidelijk dat de proefpersonen met een versleten knie baat hadden bij het supplement. Volgens de gegevens uit de studies was het effect op de proefpersonen met een versleten heup niet overtuigend. Dat zie je hierboven.

Hoe langer de suppletie duurde, hoe groter het effect.

Conclusie
"We suggest that ASUs are no worse and no better for treatment of osteoarthritis than other medications", concluderen de Denen. "As there is no evidence of significant adverse effects of ASU, patients may be recommended to give ASU a chance for e.g., 3 months, after which a balanced review of the individual effect is necessary."

Nog een metastudie
In 2019, 11 jaar na het verschijnen van de Deense metastudie, publiceerden Mexicaanse artsen nog een metastudie naar de effecten en veiligheid van ASU. Hun resultaten kwamen overeen met die van de Denen. [Int J Rheum Dis. 2019 Sep;22(9):1607-15.]

Bron:
Osteoarthritis Cartilage. 2008 Apr;16(4):399-408.

Meer:
Last van een versleten knie? Suppletie met ASU kan je probleem voor de helft oplossen (7-4-2022)


Pycnogenol, de plantaardige smeerolie voor versleten gewrichten MSM reduceert pijn in spieren en gewrichten na halve marathon Versleten gewrichten? Een koolhydraatarm dieet helpt

Pycnogenol, de plantaardige smeerolie voor versleten gewrichten
Licht versleten, stijve en pijnlijke gewrichten gaan merkbaar beter functioneren door suppletie met 150 milligram Pycnogenol per dag.

MSM reduceert pijn in spieren en gewrichten na halve marathon
Sporters die dagelijks 3 gram MSM gebruiken hebben de dagen na een halve marathon minder last van hun spieren en gewrichten.

Versleten gewrichten? Een koolhydraatarm dieet helpt
Heb je last van pijnlijke en versleten gewrichten?