Opgeladen: 25-7-2017
Opgeborgen in: Kanker, Kanker & beweging
Translation: This is how physical exercise clears up tumours (12-9-2017)

Zo ruimt lichaamsbeweging tumoren op

Elke sessie redelijk intensieve lichaamsbeweging werkt als een klein chemokuurtje, schreven we een paar dagen geleden. Fysieke inspanning verandert het lichaam voor kankercellen in een onvriendelijke omgeving. Een dierstudie, die Deense onderzoekers in 2016 publiceerden in Cell Metabolism, vertelt hoe.

Studie
De onderzoekers, die zijn verbonden aan de universiteit van Kopenhagen, gaven een groep muizen vrije toegang tot een treadmill. Daarop renden die dieren gemiddeld zo'n 4-7 kilometer per dag. Het humane equivalent van die portie beweging is een klein uurtje sporten in de gym.

Nadat de muizen 4 weken hadden kunnen rennen, kregen ze een injectie met agressieve kankercellen - B16F10 melanoma cells, om precies te zijn. Twee weken later onderzochten de Denen dieren.

Muizen in een controlegroep renden niet.


Zo ruimt lichaamsbeweging tumoren opResultaten
Het totale tumorvolume was bij de muizen die hadden gerend [EX] fors minder dan bij de muizen in de controlegroep [CON]. De dieren die hadden gerend hadden bovendien minder uitzaaiingen in hun longen.


Zo ruimt lichaamsbeweging tumoren opIn de tumoren van de dieren die hadden gerend produceerden de cellen meer interleukine-1-beta, interleukine-6, interleukine-10 en TNF-alpha dan in de tumoren van de inactieve dieren. Deze ontstekingsfactoren zijn 'fout' in gezonde cellen, maar 'goed' in kankercellen. Ze activeren immuuncellen. En die immuuncellen, zo zie je rechtsonder, zaten dan ook in verhoogde concentraties in de tumoren van de actieve muizen.


Zo ruimt lichaamsbeweging tumoren opZo ruimt lichaamsbeweging tumoren op
Lichaamsbeweging zorgde vooral voor een toename van het aantal Natural Killer-cellen [NK cells], zie je hiernaast. Natural Killer-cellen zijn de stoottroepen van het immuunsysteem. Als er foute cellen of ziektekiemen in het lichaam circuleren, vallen zij als eerste aan.

"The potential of tumor-infiltrating NK cells is still being unraveled", schrijven de Denen. "NK cells are part of the early innate immune response and can activate other immune cells through secretion of interferon-gamma. Thus, a key action of NK cells is to deliver the initial 'spark' that activates other cell types of the immune system."

Vooral interleukine-6 zou wel eens belangrijk kunnen zijn, vermoeden de Denen. Interleukine-6 komt vrij als spieren intensief zijn aangesproken, en Natural Killer-cellen hebben receptoren voor interleukine-6. En verhip - toen de onderzoekers hun proeven herhaalden, en de actieve muizen inspoten met een antilichaam dat interleukine-6 uitschakelt [Anti-IL6] verdween de kankerremmende werking van beweging.


Zo ruimt lichaamsbeweging tumoren opMaar dat was nog niet het hele verhaal. Toediening van synthetische interleukine-6 had geen kankerremmende werking, ontdekten de Denen in een andere serie proeven. Er was nog iets anders nodig om de Natural Killer-cellen te activeren.

En dat waren de natuurlijke pephormonen adrenaline en het verwante nor-adrenaline, ontdekten de onderzoekers. Blokkeerden ze die hormonen door toediening van de bètablokker propranolol, dan bleef er van de kankerremmende remming van beweging niets over. [Figuur]


Zo ruimt lichaamsbeweging tumoren opConclusie
Beweging beschermt tegen kanker. Dat geldt zeker voor intensievere bewegingsvormen, waarbij de spieren veel ontstekingsfactoren aanmaken en de bijnieren veel adrenaline afgeven. Hoewel beweging in deze dierstudie niet in staat is om kanker te stoppen, suggereert het Deense onderzoek wel dat beweging het effect van reguliere oncologische behandelingen kan versterken.

Bron:
Cell Metab. 2016 Mar 8;23(3):554-62.

Meer:
Elke intensieve trainingssessie is een chemo light (23-7-2017)
Borstkanker overleefd? Half uur lichaamsbeweging per dag halveert sterftekans, zegt interventiestudie (12-6-2017)
Een uur lichaamsbeweging per dag reduceert de sterftekans van de kankeroverlever (4-4-2017)


Bewegen moet standaardbehandeling bij kanker worden

Bootcamp tijdens chemotherapie verbetert je kansen

Beetje bewegen en gezond eten halveren sterftekans na borstkanker

"Bewegen moet standaardbehandeling bij kanker worden"
"Als er een kankermedicijn op de markt zou komen dat net zo goed zou werken als beweging, zou het op de voorpagina van de krant staan."

Bootcamp tijdens chemotherapie verbetert je kansen
Vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergaan kunnen hun kansen vergroten als ze tijdens hun behandeling sporten.

Beetje bewegen en gezond eten halveren sterftekans na borstkanker
Vrouwen met borstkanker vergroten hun overlevingskansen als ze meer groenten en fruit eten en elke dag een half uur bewegen.