Opgeladen: 13-4-2019
Opgeborgen in: In de pijplijn, Ongewone anabole middelen
Translation: Synthetic superantioxidant Eukarion-134 stops muscle breakdown (14-4-2019)

Superantioxidant Eukarion-134 stopt spierafbraak

Superantioxidant Eukarion-134 stopt spierafbraak
Wetenschappers die werken voor NASA zoeken bestuderen middelen en technieken die het lichaam spieren sterk houden tijdens lange ruimtereizen. Suppletie met visolie en curcumine is misschien zo'n manier, al zijn de effectieve doses gevaarlijk hoog. Waarschijnlijk is de synthetische superantioxidant Eukarion-134 interessanter.

Studie
De proefopzet van deze studie, die tussen twee haakjes in 2018 verscheen in Experimental Physiology, lijkt sprekend op die van het visolie-plus-curcumine-onderzoek waarmee we je een paar dagen geleden verveelden. Hij is dan ook uitgevoerd door dezelfde onderzoekers.

De onderzoekers maakten het een groep ratten onmogelijk om hun achterpoot te gebruiken, en bepaalden vervolgens het effect van 7 dagen inactiviteit op de kuitspier soleus. Een deel van de ratten kreeg Eukarion-134 [HU+EUK-134], een ander deel niet [HU].

De onderzoekers lieten ratten in een controlegroep gedurende het onderzoek hun achterpoten gewoon gebruiken [CON].

Eukarion-134
Eukarion-134 is een synthetische stof, die de werking van de antioxidante enzymen super oxide dismutase en catalase imiteren. We kennen geen preparaten die voor mensen zijn bedoeld, en voor zover we weten is Eukarion-134 nog niet getest op mensen. Er zijn al wel cosmetica met Eukarion-134 op de markt. Volgens de producent vertragen die huidveroudering.

Meer over Eukarion-134 lees je hier.

Resultaten
Door toediening van Eukarion-134 resulteerden de 7 dagen van inactiviteit niet in afbraak van de soleus.


Superantioxidant Eukarion-134 stopt spierafbraak


Superantioxidant Eukarion-134 stopt spierafbraak


Inactiviteit remde de activiteit van anabole signaalmoleculen, zie je hierboven. Dat gebeurde niet of in mindere mate als de proefdieren Eukarion-134 hadden gekregen.

Fysieke inactiviteit verhoogde de activiteit van vrije radicalen, bleek uit analyse van het spierweefsel van de proefdieren. Die vrije radicalen saboteerden de anabole signaalmachinerie. Eukarion-134 verminderde de vrije radicaalactiviteit, en hield zo het anabolisme in de spiercellen overeind.

Conclusie
Een paar dagen geleden schreven we over het effect van suppletie met visolie en curcumine op inactieve spieren. Die twee stoffen zetten in een dierstudie spierafbraak door inactiviteit praktisch stil, maar daarvoor was dan wel een dosering nodig die niet realistisch is.

In deze studie kregen de proefdieren dagelijks 3 milligram Eukarion-134 per kilo per dag. De onderzoekers injecteerden die dosis direct in de dunne darm van de ratten. Het humane equivalent van die dosis is 30-40 milligram per dag. Een orale dosis, schatten we, zou neerkomen op 60-80 milligram per dag.

Kijk, met alle mogelijke slagen om de arm, dat is beter. Dat past in ieder geval in een capsule...

Bron:
Exp Physiol. 2018 Apr 1;103(4):545-58.

Meer:
Synthetische antioxidanten Eukarion-8 en Eukarion-134 verlengen het leven (9-9-2000)


Combinatie visolie en curcumine activeert anabolisme in inactieve spieren

Leucine stimuleert spiergroei zonder training

Creatine houdt inactieve spier op peil

Combinatie visolie en curcumine activeert anabolisme in inactieve spieren
Als je spieren niet gebruikt, breekt het lichaam ze af. Suppletie met visolie en curcumine kan die afbraak grotendeels stopzetten.

Leucine stimuleert spiergroei zonder training
Suppletie met leucine vergroot de spiermassa van 65-plussers een beetje, zonder dat die 65-plussers daarvoor moeten trainen.

Creatine houdt inactieve spier op peil
Heb je je arm gebroken? Kun je een tijdje beter niet trainen vanwege een blessure? Of heb je even gewoon geen tijd om te trainen?