Opgeladen: 23-4-2022
Opgeborgen in: Q10, Hart & bloedvaten
Translation: Should heart failure patients be prescribed Q10? (24-4-2022)

Moeten patiënten met hartfalen Q10 op recept kunnen krijgen?

Patiënten met hartfalen hebben baat bij suppletie met Q10, concludeert de grootste en meest zorgvuldig uitgevoerde metastudie tot nu toe. Q10 verbetert het functioneren van het hart en de overlevingskansen.


Moeten patienten met hartfalen Q10 op recept kunnen krijgen?


Studie
Engelse onderzoekers publiceerden in het voorjaar van 2022 in Health Technology Assessment een metastudie, waarin ze de uitkomsten van 20 eerder gepubliceerde trials bij elkaar veegden en opnieuw analyseerden.

Alle trials hadden betrekking op mensen met hartfalen. Hun hart was niet meer in staat om bij het samentrekken voldoende bloed in het vatenstelsel te pompen. In de trials hadden onderzoekers het effect van Q10 op deze groep bestudeerd. Over enkele trials hebben we wel eens eerder geschreven.

In de meeste trials kregen de proefpersonen alleen Q10, maar er waren er ook een paar waarin de onderzoekers combinaties met L-carnitine of selenium uitprobeerden.

De duur van toediening varieerden van 4 weken tot 2 jaar, de dosis van 24 tot 400 milligram per dag. Wijzelf zijn natuurlijk maar domme journalisten, maar wij vinden dat doorsnee-supplementengebruikers niet meer dan 200 milligram Q10 zouden moeten nemen.


Moeten patienten met hartfalen Q10 op recept kunnen krijgen?


Resultaten
Suppletie met Q10 verminderde de kans op overlijden met ongeveer dertig procent. De onderzoekers konden door gebrek aan gegevens geen analyse maken van de kans op overlijden als gevolg van een cardiovasculaire aandoening.


Moeten patienten met hartfalen Q10 op recept kunnen krijgen?


Moeten patienten met hartfalen Q10 op recept kunnen krijgen?


Suppletie verminderde de kans dat de proefpersonen vanwege hun hartfalen moesten worden opgenomen in een ziekenhuis met veertig procent, vertelt de figuur hierboven.

Q10 vergrootte de hoeveelheid bloed die het hart bij samentrekken het lichaam in kon pompen. Het effect was niet overweldigend, maar alles kleine beetjes helpen.


Moeten patienten met hartfalen Q10 op recept kunnen krijgen?


Niet gevonden
De onderzoekers vonden geen aanwijzingen voor bijwerkingen. Ze keken ook nog of Q10 de bijwerkingen van statines kon verminderen, maar dat was niet het geval. Daarnaast keken de onderzoekers of Q10 meer effect sorteerden in combinatie met selenium of carnitine, maar ook dat was niet het geval.

Conclusie
Op basis van de beschikbare gegevens zouden de Engelsen kunnen concluderen dat mensen met hartfalen van hun cardiologen Q10 voorgeschreven zouden moeten krijgen. Ze konden berekenen dat dit een zinvolle investering zou zijn.

Voordat dat gebeurt, zou er nog een goede en grondig opgezette trial moeten komen, vinden ze. In de studies die ze voor hun meta-analyse hebben gebruikt zitten te veel methodologische onzuiverheden om die beslissing op te baseren.

Bron:
Health Technol Assess. 2022 Jan;26(4):1-128.

Meer:
Hoge Q10-spiegel geeft 65-plussers een gezond hart en goed functionerende spieren (1-3-2022)
Q10 vergroot overlevingskansen bij hartfalen | Metastudie (14-11-2020)
Gezondere bloedvaten na hartinfarct door Q10 (13-5-2018)


Supplementen met Q10 en selenium halveren kans dodelijke hart- en vaatziekte Beschermt Q10 het hart van krachtsporters? Co-enzym Q10 versus hartfalen

Supplementen met Q10 en selenium halveren kans dodelijke hart- en vaatziekte
Dat meldden Zweedse onderzoekers in 2015 in PLoS One.

Beschermt Q10 het hart van krachtsporters?
Krachtsport vergroot het hart van krachtsporters. Op zich is dat niet erg, maar in combinatie met anabole middelen kan die vergroting uitmonden in een soms dodelijke hartafwijking.

Co-enzym Q10 versus hartfalen
Een forse dagelijkse dosis co-enzym Q10 vergroot de overlevingskansen van mensen met hartfalen met 36 procent.