Opgeladen: 27-12-2016
Opgeborgen in: Antioestrogenen & opstarters
Translation: No translation yet

Psycholoog: PCT kan gezondheid chemische bodybuilders redden

Gezondheidswetenschappers maken zich zorgen over het gestaag groeiende leger van ex-anabolengebruikers die gezondheidsproblemen krijgen. Wereldwijd zijn inmiddels al honderdduizenden mannen onvruchtbaar en niet meer in staat om zelf nog voldoende geslachtshormonen aan te maken. Een deel van de oplossing van dat probleem ligt misschien in het gebruik van post cycling therapy, schrijven Australische gedragswetenschappers binnenkort in Performance Enhancement & Health.

Studie
Anabole steroïden zijn ontwikkeld voor kortdurend gebruik in milligramhoeveelheden, maar in de farmacologische bodybuilding gebruiken sporters ze jarenlang continu in gramhoeveelheden. Anabolengebruikers die stoppen met kuren merken dat hun lichaam geen mannelijke geslachtshormonen meer kan aanmaken, en proberen dat met een keur van middelen te herstellen. Dat 'nakuren' heet post cycling therapy - meestal afgekort tot PCT.

De psycholoog Scott Griffiths voerde intensieve gesprekken met 26 Australische anabolengebruikers van 21-64 jaar. Ze waren overwegend mannelijk en gebruikten anabole steroïden als nandrolone, trenbolone, oxandrolone en methandrostenolone, en daarnaast middelen als hCG, groeihormoon, clenbuterol, insuline, tamoxifen en diverse injecteerbare synthetische peptiden.

Resultaten
De gebruikers die aan PCT deden vonden zichzelf 'bewuster' dan de andere gebruikers. "I could honestly say that probably about 60 per cent of people I know don't even bother doing any post cycle therapy drugs at the end of their cycles", zegt een participant.

De PCT-gebruikers voegen daaraan toe dat het niet altijd eenvoudig is om de hand op PCT-middelen te leggen. "I used to seek things from the doctor I saw which they use in fertility, a fertility drug [Pregnyl] so trying to really kick start your own testosterone and things like that... but in the end they couldn't supply that, or they wouldn't supply it and that's disappointing. So you've got to choose things like Clomid and all those things."

[Eerlijk gezegd vragen we ons af of dat klopt. HCG en antioestrogen zijn op de zwarte markt toch gewoon leverbaar?]

PCT-gebruikers dachten dat ze door PCT de spieren en kracht die ze wonnen met hun anabolenkuren beter konden vasthouden. "Yeah, definitely, yeah, definitely come off properly, otherwise there's no point when you come off and you lose everything you've worked so hard for", zegt een participant.

Tegelijkertijd zagen PCT-gebruikers als een manier om gezondheidsproblemen te voorkomen - en dan hebben ze het vooral over het vasthouden van hun vruchtbaarheid en de endogene aanmaak van testosteron.

"I've always been really big on either blocking oestrogen or kicking my nuts back in PCT afterwards because I always was worried about having kids afterwards", zegt een participant. "Also, I suppose right at the beginning I had some really good advice about not allowing your body to shut down completely. I was pretty healthy. I've got guys now that are 19 and say to me 'I don't want to ever have kids so 'm just going to take gear all year round.' And I'm like 'Now you don't want to have kids when you're 19 for sure but I never wanted to have kids when I was 19 but I guarantee you'll want them when you're 29."

PCT was ook een manier om de psychiatrische problemen te voorkomen die anabolengebruikers vaak na hun anabolenkuren ervaren, zoals vermoeidheid, lusteloosheid, depressie en het gemis van libido.


Psycholoog: PCT kan gezondheid chemische bodybuilders redden


Conclusie
De Australiërs interpreteren hun gegevens positief. De manier waarop de bodybuilders in hun studie praten over PCT laat volgens de onderzoekers zien dat anabolengebruikers, anders dan sommige voorlichters en psychiaters denken, zich wel degelijk zorgen maken over hun gezondheid - en bereid zijn om stappen te ondernemen die hun gezondheid beschermen.

De onderzoekers pleiten dan ook voor nader onderzoek. Als PCT echt werkt, en bodybuilders inderdaad moeilijk aan hun PCT-middelen kunnen komen, dan zou de overheid kunnen overwegen om die middelen beschikbaar te maken. Net zoals in sommige landen bodybuilders en junkies via de overheid - en dus op kosten van de belastingbetaler - aan schone injectienaalden kunnen komen.

Even zeuren
Permanente beschadiging van de hormoonhuishouding door het langdurig gebruik van hoge doses anabolica is goed gedocumenteerd. In de grotere studies die op dit moment lopen, waarin onderzoekers anabolengebruikers en ex-gebruikers jarenlang volgen, is tot nu toe niet gebleken dat PCT die beschadiging kan voorkomen.

Ongerust?
Als je anabolen gebruikt, en niet helemaal gerust bent op de endocrinologische gevolgen daarvan, zoek dan contact met de endocrinoloog Pim de Ronde. Hij heeft nog steeds de mogelijkheid om je kostenloos te onderzoeken. Meer daarover lees je hier.

Bron:
Performance Enhancement & Health xxx (2016) xxx-xxx.

Meer:
Hormoonhuishouding anabolengebruikers na een paar jaar onherstelbaar beschadigd - ondanks post cycling therapy (23-8-2016)
Anastrozole geen alternatief voor testosteron (10-12-2015)
Door suppletie met GLA werkt tamoxifen beter (9-9-2015)


Hormoonhuishouding chemische bodybuilder na drie jaar nog niet hersteld
Verontrustende case study.

Herstel mild nandrolonkuurtje duurt een half jaar
In de vroege jaren tachtig gaven endocrinologen uit het Duitse Muenster vijf jonge mannen van voor in de twintig een paar maanden nandrolon-hexylfenylpropionaat en keken vervolgens wat er met de mannen gebeurde.

Hoe effectief is ATD?
Niet erg. Dierstudies.