Opgeladen: 28-7-2018
Opgeborgen in: Risico's van anabolengebruik
Translation: Bodybuilder (60) gets heart enlargement after heavy testosterone cycle and experiment with stem cells (29-7-2018)

Bodybuilder van 60 krijgt hartvergroting na kuur met testosteron en experiment met stamcellen

Een 60-jarige Amerikaanse bodybuilder, die zichzelf stamcellen en fikse doses testosteron toediende, heeft daardoor een kwaadaardige hartvergroting opgelopen. Internisten, verbonden aan het Texas Tech University Health Science Center, beschrijven het geval in BMJ Case Reports.

Het geval
Een bodybuilder van 60 jaar had een arts opgezocht omdat hij ademhalingsmoeilijkheden had. Hij ademde snel en zijn hartslag was verhoogd.

De man, die zich voorbereidde op een wedstrijd, injecteerde zichzelf officieel op medische gronden elke 3 weken met 200 milligram testosteroncypionaat. In zijn medisch dossier lazen de artsen dat de man daarnaast stiekem nog meer testosteron gebruikte. Een maand eerder had zijn behandelend arts hem aangeraden daarmee te stoppen, omdat de testosteronspiegel van de bodyybuilder was opgelopen tot 2872 nanogram per deciliter. Een jaar eerder was dat nog 388 nanogram per deciliter geweest.

Hoeveel testosteron op dit moment in het lichaam van de man circuleerde konden de artsen niet achterhalen. Het was meer dan hun apparatuur kon meten.

Stamcellen
De bodybuilder vertelde dat hij zich voorbereidde op een wedstrijd. Daarom gebruikte hij zulke hoge doses testosteron. Daarnaast diende hij zich - op advies van een niet met name genoemde begeleider - ook nog infusen met stamcellen toe. Dat is wat ons betreft trouwens een noviteit, en de reden dat we dit stukje schrijven. We wisten niet dat in het anabolenmilieu al stamcellen werden gebruikt.

In 2015 publiceerden bewegingswetenschappers van de University of Illinois een dierstudie waarin ze muizen lieten krachttrainen en stamcellen toedienden. [Med Sci Sports Exerc. 2015 Feb;47(2):315-25.] De stamcellen versnelden de spiergroei en de toename van de spierkracht.

In een blog vertelde de Amerikaanse arts Chris Centeno naar aanleiding van deze dierstudie dat hij verwachtte dat farmacologische sporters vroeg of laat zouden gaan experimenteren met stamcellen. [regenexx.com June 20, 2014]

"Mesenchymal stem cells from bone marrow or fat are easily obtained, isolated, or grown to bigger numbers", schreef Centeno. "They can be saved for future use via freezing. They would also be completely undetectable using current chemical based drug tests."

"In fact, it would take some sophistication to design a muscle biopsy test to detect this type of doping and if the cells were your own, doping may be undetectable with any certainty."

"The upshot? Will we see stem cell doping in body building or sports? I expect we will." Wel, Centeno heeft helemaal gelijk gekregen.

Diagnose
Afijn. Terug naar de 60-jarige bodybuilder. Scans onthulden de oorzaak van zijn kortademigheid. Zijn hart was op een ziekelijke manier vergroot, [cardiomegaly] en kon niet meer voldoende bloed het lichaam in pompen. Daardoor waren vochtophopingen in zijn longen ontstaan.


Bodybuilder van 60 krijgt hartvergroting na kuur met testosteron en experiment met stamcellen


Bodybuilder van 60 krijgt hartvergroting na kuur met testosteron en experiment met stamcellenBij ziekelijke hartvergroting is de ejection fraction afgenomen. Bij gezonde mensen zit die ergens tussen de 50 en 65 procent. Bij de 60-jarige bodybuilder was dat 25-30 procent.

Behandeling
De artsen schreven de bodybuilder een batterij aan medicijnen voor: "aspirin 81 mg daily, carvedilol 12.5 mg orally twice daily, digoxin 0.25 mg orally daily, valsartan 40 mg orally twice daily and furosemide 20 mg orally daily."

Toen ze de man na een half jaar weer onderzochten, was zijn hart alweer aardig hersteld. Zijn ejection fraction was 50-55 procent. Bovendien was zijn testosteronspiegel weer meetbaar. Die zat op 346 nanogram per deciliter.

Conclusie
"Most patients reported to have adverse cardiac effects while consuming anabolic steroids have been young individuals with low risk for cardiovascular disease", schrijven de onderzoekers. "The effect of anabolic steroids on older populations has not been well described, with the age range of case reports being 20-51 years."

"Older age groups may have an increased sensitivity to myocardial injury, which in turn may translate to noxious cardiovascular events in anabolic steroids users."


Bodybuilder van 60 krijgt hartvergroting na kuur met testosteron en experiment met stamcellenWilde speculatie onzerzijds
Mesenchymal stem cells kunnen zich onder invloed van myocardin, een transcriptiefactor die tot expressie komt in onwillekeurige spieren en de hartspier, ontwikkelen tot hartcellen. [Physiol Rep. 2014 Feb 25;2(2):e00237.] [Stem Cells. 2008 Apr;26(4):1083-93.] Er zijn aanwijzingen dat testosteron myocardin activeert. [J Cell Physiol. 2017 Oct;232(10):2806-17.] Hetzelfde geldt voor krachttraining. [Pflugers Arch. 2013 Sep;465(9):1317-25.]

Het zou zomaar kunnen dat de stamcellen die de bodybuilder gebruikte een rol hebben gespeeld in het ontstaan van zijn conditie.

Bron:
BMJ Case Rep. 2018 Jul 23;2018.

Meer:
Combinatie van oxandrolone en XTC leidt tot dagenlange hallucinaties (19-4-2018)
Anabolengebruiker scheurt aorta (29-12-2016)
Bloed hoesten tijdens anabolenkuur (2-7-2016)


Trombose in de familie? Laat de anabolen dan maar staan...

Injecteerbaar preparaat met arsenicum doodt bodybuilder

Het bewijs: sterftegolf in het showworstelen

Trombose in de familie? Laat de anabolen dan maar staan...
Als er in je familie trombose voorkomt, denk dan nog eens twee keer na of je wel anabolen wilt gebruiken. Je hebt dik kans dat je kuurtje helemaal verkeerd afloopt.

Injecteerbaar preparaat met arsenicum doodt bodybuilder
Chemische sporters die hun ampullen en vials op de zwarte markt kopen lopen het risico dat hun spullen ondergedoseerd zijn, of geen totaal andere stof bevatten dan zou moeten. En als ze echt pech hebben kopen ze een injectable met arsenicum.

Het bewijs: sterftegolf in het showworstelen
De kans op een dodelijke hartaanval of beroerte onder worstelaars is volgens dit onderzoek 15 keer groter dan normaal.