Opgeladen: 1-6-2024
Opgeborgen in: Choline & citicoline, Breinversterkers
Translation: This happens to your memory function when you use citicoline supplements (2-6-2024)

Dit is het effect van 500 milligram citicoline per dag op het geheugen

Een dagelijkse dosis van 500 milligram citicoline verbetert de werking van het geheugen. Suppletie verbetert vooral het vermogen om persoonlijke gebeurtenissen te herinneren.


Dit is het effect van 500 milligram citicoline per dag op het geheugen


Studie
In 2021 publiceerden onderzoekers van de Japanse producent Kyowa Hakko in de Journal of Nutrition een trial waaraan honderd enigszins vergeetachtige maar gezonde vijftigplussers meewerkten als proefpersoon. De onderzoekers verdeelden de proefpersonen in 2 even grote groepen.

Gedurende 12 weken slikten de proefpersonen in de ene groep elke dag een placebo. De onderzoekers gaven de andere groep slikten dagelijks 500 milligram citicoline. De onderzoekers gebruikten een product uit de fabrieken van Kyowa Hakko.

Citicoline is een vorm van choline. Cholines zijn bouwsteentjes van de membranen van hersencellen. Sommige onderzoekers denken dat suppletie met cholines de structuur en dus ook het functioneren van hersencellen verbetert.

Resultaten
De onderzoekers bestudeerden een paar aspecten van het geheugen. De proefpersonen in de citicoline groep gingen op alle aspecten een beetje vooruit. Het totale effect van die verschuiving in de citicoline-groep was statistisch significant. Je ziet het hieronder.

Als je de totale geheugenwerking een rapportcijfer zou moeten geven, dan maakte citicoline van een 7.5 een 7.9. Dat geeft je een indruk van de omvang van het effect.


Dit is het effect van 500 milligram citicoline per dag op het geheugen

Dit is het effect van 500 milligram citicoline per dag op het geheugen


De onderzoekers vonden ook een positief statistisch significant effect van suppletie op een specifiek deelaspect van de geheugenwerking. Citicoline verbeterde het episodische geheugen. Daarin sla je persoonlijke gebeurtenissen op.

Bijwerkingen
In de citicoline-groep rapporteerde een klein aantal proefpersonen milde mogelijke bijwerkingen van citicoline, zoals een toename van de eetlust, zwaarder worden, winderigheid, hoofdpijn en oprispingen. Al die bijwerkingen waren van voorbijgaande aard.

Bovendien vragen de onderzoekers zich af of de gemelde verschijnselen wel het gevolg waren van het supplement. Ze konden ze niet terugvinden in de literatuur.

Bron:
J Nutr. 2021 Aug 7;151(8):2153-60.

Meer:
Concentreren gaat beter door citicoline (5-6-2015)
Citicoline versnelt herstel beschadigde zenuwen (4-5-2014)


Curcumine verbetert geheugen vijftigplussers Een beter geheugen door creatine Spermidine verbetert het geheugen van zestigplussers in pilot-studie

Curcumine verbetert geheugen vijftigplussers
Als vijftigplussers elke dag een supplement met een goed opneembare vorm van curcumine slikken, verbetert hun geheugen.

Een beter geheugen door creatine
Alweer 5 jaar geleden schreven we over een trial waarin creatine het geheugen verbetert. Nu hebben we een metastudie.

Spermidine verbetert het geheugen van zestigplussers in pilot-studie
Een publicatie uit 2018.