Opgepoetst: 20-11-2021
Opgeladen: 15-2-2014
Opgeborgen in: Vitamine B, Vitamines, Breinversterkers, Depressie
Translation: High-thiamine diet reduces chance of depression (8-3-2014)

Dieet met veel thiamine vermindert kans op depressie

Eerder schreven we over een experiment uit de jaren negentig waarin toediening van 50 milligram thiamine - alias vitamine B1 - studentes opgewekter maakte. In 2012 publiceerden Chinese epidemiologen een onderzoek dat in lijn is met het experiment uit de jaren negentig. Volgens de Chinezen vermindert een dieet met relatief veel thiamine de kans op depressie.


Gisteren schreven we over een experiment uit de jaren negentig waarin toediening van 50 mg thiamine - alias vitamine B1 - studentes opgewekter maakte. In 2012 publiceerden Chinese epidemiologen een onderzoek dat in lijn is met het experiment uit de jaren negentig. Volgens de Chinezen vermindert een dieet met relatief veel thiamine de kans op depressie.


Studie
De onderzoekers, verbonden aan de Shanghai Institutes for Biological Sciences, bestudeerden 1587 mannen en vrouwen van 50-70 jaar. Met vragenlijsten bepaalden de onderzoekers of, en zo ja: in welke mate, de deelnemers gebukt gingen onder een depressie.

De onderzoekers bepaalden ook de inname van thiamine via het dieet, en via analyse van de samenstelling van rode bloedcellen. Ze keken daarbij naar de concentratie van free thiamine, maar ook naar die van thiamine monophosphate en thiamine diphosphate.

Voor depressie is vooral thiamine diphosphate belangrijk. Het is een co-factor voor de aanmaak van serotonine.

Resultaten
Aan de hand van de spiegels in het bloed, en de hoeveelheid thiamine in de voeding van de deelnemers, verdeelden de onderzoekers de studiedeelnemers in vier even grote quartielen. In de figuren hieronder zijn de waarden voor de thiamine-inname en -status bij quartiel 1 altijd het laagste, en bij quartiel 4 het hoogste.

De onderzoekers zetten kans dat de deelnemers met de hoogste inname van thiamine [Q4] depressief waren op 1. Je ziet hieronder dat de deelnemers met de laagste inname van thiamine anderhalf keer meer kans op een depressie hadden.


Gisteren schreven we over een experiment uit de jaren negentig waarin toediening van 50 mg thiamine - alias vitamine B1 - studentes opgewekter maakte. In 2012 publiceerden Chinese epidemiologen een onderzoek dat in lijn is met het experiment uit de jaren negentig. Volgens de Chinezen vermindert een dieet met relatief veel thiamine de kans op depressie.


Het verband was echter niet statistisch significant. Waarschijnlijk komt dat omdat de inname van thiamine op zichzelf niet zoveel zegt.

Het lichaam verbruikt het gros van zijn thiamine - in de vorm van thiamine diphosphate - voor de omzetting van glucose in energie. Je moet dus eigenlijk kijken naar de verhouding tussen de inname van thiamine en de inname van koolhydraten.

Toen de Chinezen dat deden, ontdekten ze dat in hun deelnemers een hoge inname van thiamine samenhing met een hoge inname van koolhydraten. Vandaar dat ze geen verband vonden tussen de inname van thiamine en de kans op een depressie.

Veelzeggender zijn de figuren hieronder. De quartielen met de laagste concentratie van vrij thiamine, thiamine monophosphate en thiamine diphosphate in hun rode bloedcellen hadden respectievelijk 3, 3.5 en 2 keer meer kans op een depressie dan de quartielen met de hoogste concentratie.

En jazeker, die verbanden waren wel degelijk statistisch significant.


Gisteren schreven we over een experiment uit de jaren negentig waarin toediening van 50 mg thiamine - alias vitamine B1 - studentes opgewekter maakte. In 2012 publiceerden Chinese epidemiologen een onderzoek dat in lijn is met het experiment uit de jaren negentig. Volgens de Chinezen vermindert een dieet met relatief veel thiamine de kans op depressie.


Suppletie?
Op basis van deze studie zou je verwachten dat het gebruik van supplementen met thiamine de kans op depressie vermindert. De onderzoekers hadden echter te weinig supplementengebruikers onder hun deelnemers om te bepalen of dat zo is.

Conclusie
"This population-based analysis suggests an association between thiamine malnutrition and depressive symptoms among older Chinese adults", concluderen de onderzoekers. "This finding warrants further investigation in prospective studies."

Bron:
J Nutr. 2013 Jan;143(1):53-8.

Meer:
Vitamine B3 vermindert vermoeidheid, depressie en angst na kanker (22-10-2021)
Vitamine B vermindert stress | Metastudie (6-10-2020)
Dieet met veel vitamine B3 beschermt tegen Alzheimer (29-1-2020)


Vitamine B6 houdt zestigplussers mentaal fit Supplement met 50 milligram vitamine B1 maakt opgewekt en verbetert reactievermogen Vitamine B12 remt mentale achteruitgang ouderen

Vitamine B6 houdt zestigplussers mentaal fit
Een royale inname van vitamine B6 kan de kans op cognitieve achteruitgang bij zestigplussers fors verminderen.

Supplement met 50 milligram vitamine B1 maakt opgewekt en verbetert reactievermogen
Vitamine B1 - chemici spreken liever van thiamine - is een mentaal pepmiddel.

Vitamine B12 remt mentale achteruitgang ouderen
Nee, deze epidemiologen uit het Britse Oxford hebben mensen geen vitamine B12 laten slikken. Maar uit hun onderzoek kun je wel afleiden dat extra vitamine B12 op hoge leeftijd de hersenen in conditie houdt. Misschien.