Opgeladen: 7-9-2017
Opgeborgen in: Langer leven
Translation: Healthy lifestyle - longer life with less disability towards the end (3-11-2017)

Door gezonde leefstijl duurt mensenleven langer, met minder kwakkeljaren aan het eind

De laatste jaren van een mensenleven zijn vaak van een minder goede kwaliteit. Ouderdomsgerelateerde aandoeningen maken allerlei dagelijkse activiteiten moeilijk of zelfs onmogelijk. Volgens een epidemiologische studie, die in 2016 verscheen in de Journal of the American Geriatrics Society, maakt een gezonde leefstijl een mensenleven langer, en vermindert die tegelijkertijd het aantal minder goede jaren aan het einde daarvan.

Studie
De onderzoekers gebruikten gegevens van 5248 oudere Amerikanen, die zijn verzameld in de Cardiovascular Health Study. In dat project volgden de onderzoekers een grote groep 65-plussers een kwart eeuw. De onderzoekers hielden hoeveel jaren de studiedeelnemers goed konden functioneren, en hoeveel jaren alledaagse activiteiten door allerlei kwalen niet meer goed mogelijk waren.

Toen de studie van start ging bepaalden de onderzoekers de leefstijl van de studiedeelnemers. Ze wisten hoeveel de studiedeelnemers bewogen, hoe zwaar ze wogen, of ze gezond aten, of ze rookten en hoeveel alcohol ze gebruikten. Aan de hand daarvan verdeelden de onderzoekers de studiedeelnemers in twee groepen: eentje met een gezonde, en eentje met een ongezonde leefstijl.

Met statistische technieken konden de onderzoekers het effect van sociaal-economische factoren als inkomen en opleiding wegfilteren.

Resultaten
De studiedeelnemers met een gezonde leefstijl leefden langer dan de studiedeelnemers met een ongezonde leefstijl. En hoewel de studiedeelnemers met een gezonde leefstijl langer leefden, was de kwakkelperiode aan het einde van hun leven korter.


Door gezonde leefstijl duurt mensenleven langer, met minder kwakkeljaren aan het eindConclusie
"In older adults, the mean duration of the disabled period is approximately 2.9 years for men and 4.5 years for women", schrijven de onderzoekers. "Lifestyle factors may compress or expand this period, independent of their effect on life expectancy."

"Although the increasing obesity levels in this age group can herald a disability epidemic, the promotion of healthy lifestyle factors might reduce the public health burden due to disability as more adults reach old age."

Bron:
J Am Geriatr Soc. 2016 Oct;64(10):1952-61.

Meer:
Dierstudie: lichaamsbeweging voorkomt krakkemikkige en zieke oude dag (28-8-2014)
Het bewijs: gezond leven loont (20-12-2008)
Studie ontzenuwt mythe van de dure negentigplusser (28-11-2008)


Ook als mentale achteruitgang is begonnen verlengt gevarieerd dieet levensduur

Na je negentigste reageer je nog steeds op krachttraining

Negentigers met doorzettingsvermogen halen de 100 ook wel

Ook als mentale achteruitgang is begonnen verlengt gevarieerd dieet levensduur
We weten nog weinig over het effect van een gezond dieet op ouderen die mentaal achteruitkachelen. Deze onderzoekers doen een eerste poging om die lacune in de kennis op te vullen.

Na je negentigste reageer je nog steeds op krachttraining
Een kwart eeuw geleden hielden artsen het idee dat ouderen positief reageren op krachttraining voor klinkklare nonsens.

Negentigers met doorzettingsvermogen halen de 100 ook wel
Ook als je al oud bent bepalen psychologische eigenschappen mee of je nog ouder kunt worden. Resilience study.