Opgeladen: 28-8-2014
Opgeborgen in: Levensverlenging & leefstijl
Translation: Exercise prevents creakiness and illness in old age (19-9-2014)

Lichaamsbeweging voorkomt krakkemikkige en zieke oude dag

Lichaamsbeweging voorkomt krakkemikkige en zieke oude dag
Een leefstijl met veel lichaamsbeweging laat je langer leven, maar dat effect stelt niet zoveel voor. Volgens de dierstudie die Spaanse fysiologen hebben gepubliceerd in Longevity & Healthspan is het positieve effect van beweging op de gezondheid op de oude dag overtuigender.

Studie
De onderzoekers, verbonden aan de University of Valencia, zetten een groep muizen in een kooi met een molentje, en andere groep muizen in een kooi zonder molentje. Toen de dieren jong waren liepen ze 4.6 km per dag. Toen ze bejaard waren, was dat nog maar 0.6 km per dag.

Lifespan
De muizen die vrijwillig konden bewegen werden gemiddeld nog geen 3 procent ouder dan de muizen zonder treadmill in hun kooi. Het effect op de lifespan van vrijwillige beweging was dus gering.


Lichaamsbeweging voorkomt krakkemikkige en zieke oude dag


Healthspan
Lichaamsbeweging verlengde in deze studie de levensduur dus nauwelijks. Indrukwekkender was het effect op de gezondheid van de muizen.

In de eerste figuur hieronder zie je hoe in sedentaire muizen de hoeveelheid BDNF in de hersenen gestaag afnam, maar in actieve muizen juist niet. BDNF is een hormoonachtige stof die hersencellen dwingt om zich te ontwikkelen. Meer BDNF staat voor minder kans op dementie en depressie.

Hoewel muizen door te rennen de spiertjes in hun klauwen weinig aanspreken, remde het rennen de afname van de spierkracht in de klauwen. Dat vertelt de tweede figuur.


Lichaamsbeweging voorkomt krakkemikkige en zieke oude dag

Lichaamsbeweging voorkomt krakkemikkige en zieke oude dag

Lichaamsbeweging voorkomt krakkemikkige en zieke oude dag

Lichaamsbeweging voorkomt krakkemikkige en zieke oude dag


Veroudering vermindert het coördinatievermogen. In een test, waarbij muizen zonder vallen over een koord moesten klimmen, scoorden de muizen die bewogen beter dan de sedentaire dieren. Dat zie je in de derde figuur hierboven.

Tenslotte vertelt de vierde figuur hierboven dat muizen die renden een betere conditie hadden. De maximale snelheid die ze konden ontwikkelen was hoger.

Conclusie
"Lifelong spontaneous exercise does not prolong lifespan but improves healthspan in mice", schrijven de onderzoekers. "Exercise is an intervention that enhances function and delays frailty in experimental animals. These results stress the importance of this intervention to prevent human frailty and dependency."

Bron:
Longev Healthspan. 2013 Sep 16;2(1):14.

Meer:
Een middel dat de kans op bijna alle soorten sterfte vermindert (18-10-2020)
Heup gebroken? Krachttraining vergroot de kans dat je over een jaar nog in leven bent (15-9-2020)
Zoveel minuten moet je dagelijks lopen als je langer wilt leven (9-5-2020)


Slechte conditie is nog ongezonder dan roken Hoe meer je nu beweegt, hoe groter je kans op een perfecte gezondheid over tien jaar Beweging als longevity drug | Meer is beter

Slechte conditie is nog ongezonder dan roken
Aldus Amerikaanse cardiologen in JAMA Network Open.

Hoe meer je nu beweegt, hoe groter je kans op een perfecte gezondheid over tien jaar
Als je nu gezond bent, dan wil je waarschijnlijk graag dat je dat over 10 jaar nog steeds bent. Zo krijg je dat voor elkaar.

Beweging als longevity drug | Meer is beter
De beste longevity drug die we kennen is lichaamsbeweging, lees je op websites zoals die van ons. Die vergelijking is niet helemaal correct.