Opgeladen: 4-6-2021
Opgeborgen in: Immuunsysteem
Translation: Physical activity makes the coronavirus less deadly (5-6-2021)

Lichaamsbeweging maakt het coronavirus minder dodelijk

Lichaamsbeweging beschermt tegen corona, en niet zo zuinig ook. Bij besmetting met het coronavirus vermindert een beetje lichaamsbeweging de kans dat je naar het ziekenhuis moet, de kans dat je op de IC belandt en de kans dat je komt te overlijden.


Lichaamsbeweging maakt het coronavirus minder dodelijk


Studie
De Amerikaanse arts Robert Sallis, verbonden aan het Kaiser Permanente Medical Center in Fontana, Californië, analyseerde de gegevens van 48440 patiënten die in 2020 besmet raakten met het coronavirus en zich meldden bij een arts van Kaiser Permanente Medical Center. De patiënten hadden in de afgelopen jaren minstens drie keer verteld hoeveel ze dagelijks bewogen.

Een deel van de patiënten bewoog volgens de huidige richtlijnen voldoende. Ze haalden de norm van minstens 5 dagen per week 30 minuten wandelen in stevig tempo - of een equivalent daarvan [Consistently active].

Sallis vergeleek de uitkomsten van de coronabesmetting van deze groep met die van de consistently inactive- en de inconsistently active-patiënten. In dit webbericht beperken we ons gemakshalve tot het verschil tussen de studiedeelnemers die voldoende bewogen en de studiedeelnemers in de consistently inactive-categorie.

Resultaten
Niet-bewegen verhoogde de kans op ziekenhuisopname, de noodzaak voor verpleging op een intensive care-afdeling en de kans op overlijden. Het schadelijke effect van niet-bewegen was groter dan dat van diabetes, kanker of hart- en vaatziekten.


Lichaamsbeweging maakt het coronavirus minder dodelijkRoken, overgewicht en bijna alle andere leefstijlfactoren die Sallis meenam in zijn analyse wogen allemaal minder zwaar dan niet-bewegen.

Sallis vond maar twee factoren die zwaarder wogen dan niet-bewegen: een gevorderde leeftijd van 60-70-plus en het hebben ondergaan van orgaantransplantaties (lees: het gebruiken van medicijnen die afstoting van nieuwe organen voorkomen maar ook het immuunsysteem afremmen).

Conclusie
"Engaging in regular physical activity may be the single most important action individuals can take to prevent severe COVID-19 and its complications, including death", resumeert Sallis.

"This message is especially important given the increased barriers to achieving regular physical activity during lockdowns and other pandemic restrictions. The results of the present study suggest a clear and actionable guideline for reducing the risk of severe COVID-19 outcomes."

Volgens praktisch alle studies naar het effect van de corona-lockdowns op leefstijl is door die maatregelen de hoeveelheid lichaamsbeweging afgenomen.

Bron:
Br J Sports Med. 2021 Apr 13:bjsports-2021-104080. Epub ahead of print.

Meer:
Anabolengebruik maakt kwetsbaar voor het coronavirus (28-4-2021)
Vitamine D en corona | Minder kans op infectie, ziekte en overlijden (27-4-2021)
Houden omega-3-vetzuren het coronavirus buiten de deur? (6-4-2021)


Besmetting met covid-19 zonder een centje pijn - dankzij de zonnebank? Remmen NO-boosters het coronavirus? Supplement met vitamine D vermindert sterfte door kanker

Besmetting met covid-19 zonder een centje pijn - dankzij de zonnebank?
Je hebt alle kenmerken van iemand die door besmetting met gevreesde covid-19-virus doodziek kan worden, maar toch heeft infectie nauwelijks effect op je gezondheid. Het enige wat je merkt is een droge hoest.

Remmen NO-boosters het coronavirus?
De NO-boosters die fitnessfanaten en bodybuilders gebruiken, beschermen misschien tegen het gevreesde coronavirus.

Anabolengebruik maakt kwetsbaar voor het coronavirus
De betere anabolenexperts drukken gebruikers al sinds het uitbreken van de coronavirus op het hart dat anabolica misschien de kans op een foute afloop van een corona-infectie vergroten.