Opgeladen: 26-9-2016
Opgeborgen in: Longevity & leefstijl
Translation: Sports and voluntary work extend men's life expectancy - courses and hobbies extend that of women

Sporten en vrijwilligerswerk verlengen het leven van mannen, cursussen en hobbies dat van vrouwen

Mannen die de 65 zijn gepasseerd en van plan zijn om nog lang mee te gaan, zouden kunnen gaan sporten en vrijwilligerswerk doen. Even oude vrouwen met hetzelfde streven hebben vooral baat bij cursussen en hobbies. Dat ontdekten Japanse epidemiologen van Aichi Prefectural College of Nursing and Health.

Studie
De Japanners gebruikten gegevens over 65-plussers die waren verzameld door de Japanse overheid, en in 2000 waren gepubliceerd. De overheid had per regio laten uitzoeken hoe lang de gemiddelde 65-plusser nog zou leven, en hoe zijn leven er uit zag.

Resultaten
De meest interessante bevindingen van de onderzoekers hadden betrekking op de leefstijl van de studiedeelnemers. Hoe meer uren de studiedeelnemers besteedden aan vrijwillige activiteiten, cursussen of hobbies [Leisure time per day], hoe langer ze leefden.

De getallen in de tabel hieronder zijn correlatiecoëfficiënten. Hoe dichter de correlatiecoëfficiënt tussen twee dingen bij 1 komt, des te sterker is het verband tussen die twee. Als er bij de correlatiecoëfficiënt een sterretje staat, was dat verband statistisch significant.


Mannen die de 65 zijn gepasseerd en van plan zijn om nog lang mee te gaan, zouden kunnen gaan sporten en  vrijwilligerswerk doen. Even oude vrouwen met hetzelfde streven hebben vooral baat bij cursussen en amusement. Tot die conclusie komen Japanse epidemiologen van Aichi Prefectural College of Nursing and Health, in een studie die in 2006 verscheen in de Archives of Gerontology and Geriatrics.Bij de mannen verhoogden sport en vrijwilligerswerk de overlevingskansen, bij de vrouwen hadden cursussen en hobbies een levensverlengende werking.

Conclusie
"In the present study, moreover, we found gender differences in the use of leisure time between men and women", schrijven de Japanners. "For men, life expectancy at the age of 65 years was associated with much leisure time for sports and higher proportion of participation in volunteer activities in the community; for women, it was associated with much leisure time for hobbies and amusements and higher proportion of participation in educational classes."

Mannelijke 65-plussers leven langer als ze voelen dat ze nog kunnen presteren en nuttig zijn, interpreteren de onderzoekers. Vrouwelijke 65-plussers leven langer als ze nieuwe kennis verwerven en als ze zich amuseren.

Bron:
Arch Gerontol Geriatr. 2006 Jul-Aug;43(1):85-91.

Meer:
Boekenlezers leven een paar jaar langer (12-8-2016)
Een leven met veel korte perioden van stress duurt langer (19-6-2016)
Hierdoor zie je er jonger uit dan je in werkelijkheid bent (20-5-2016)


Door deze 6 factoren kun je een eeuw oud worden
Finse onderzoekers ontdekten dat een sleutelrol is weggelegd voor een factor die de trouwe lezers van dit webmagazijn bekend zal voorkomen: spierkracht.

Na pensioen veroudert succesvolle man sneller
Succesvolle oudere en gepensioneerde mannen, met een hoog inkomen, veel aanzien en macht, zijn op moleculair niveau ouder dan even oude mannen die lager op de maatschappelijke ladder staan.

Stress verkort het leven op moleculair niveau
Serieuze en langdurige kopzorgen verkorten je levensduur. Dat ontdekten Amerikaanse psychiaters en moleculaire wetenschappers toen ze vrouwen onderzochten die zorgden voor een ziek kind.