Opgeladen: 12-8-2016
Opgeborgen in: Levensverlenging & leefstijl, Positieve psychologie
Translation: Book readers live a few years longer (21-11-2016)

Boekenlezers leven een paar jaar langer

Als je elke dag minstens een half uur leest in een boek leef je enkele jaren langer dan als je dat niet doet. Dat ontdekten epidemiologen van Yale University School of Public Health. Het lezen van kranten en tijdschriften heeft ook een levensverlengende werking, maar die stelt niet zoveel voor.

Studie
De onderzoekers volgden een groep van 3635 vijftigplussers van 2001 tot en met 2012. Ze kenden het leesgedrag van de studiedeelnemers, en keken of ze dat konden correleren met hun kans op overlijden.

Resultaten
De studiedeelnemers die dagelijks een half uur of langer boeken lazen hadden een kleinere sterftekans dan de studiedeelnemers die niet aan een half uur boekenlezen toekwamen. Het risico op overlijden was twintig procent kleiner bij de boekenlezers dan bij de niet-boekenlezers.

De gevonden vermindering van de sterftekans correspondeert met een levensverlenging van bijna twee jaar, vertelden de onderzoekers in een interview met The Guardian. [theguardian.com 8 August 2016]


Boekenlezers leven een paar jaar langerDe onderzoekers zagen het positieve effect van het lezen van boeken terug bij zowel mannen als vrouwen, en zowel bij mensen met een hoge als een lage opleiding. De onderzoekers geloven daarom niet dat ze zijn gestuit op een schijnverband.

Hoe boeken lezen de levensduur verlengt hebben de onderzoekers niet kunnen achterhalen. Ze konden wel vaststellen dat het lezen van boeken een positief effect had op de mentale vermogens, maar ontdekten ook dat boeken lezen via die route maar weinig bijdraagt aan de verlenging van de levensduur.

De onderzoekers speculeren dat het lezen van boeken "can promote empathy, social perception, and emotional intelligence, which are cognitive processes that can lead to greater survival".

Het lezen van tijdschriften en kranten verlengde de levensduur ook, maar in beduidend mindere mate.

Conclusie
"This study found that those who read books for an average of 30 min per day - say, a chapter a daye - howed a survival advantage, compared to those who did not read books", resumeren de onderzoekers. "The robustness of our findings suggest that reading books may not only introduce some interesting ideas and characters, it may also give more years of reading."

Bron:
Soc Sci Med. 2016 Sep;164:44-8.

Meer:
Een mensenleven met een doel duurt langer (28-7-2014)
Psychiaters van de oude stempel leven langer (3-1-2014)
Harde werkers leven langer (6-5-2011)


Mediteren verlengt levensduur
Als je ouderen in een verzorgingstehuis laat mediteren, dan worden ze gezonder, functioneren hun hersenen beter en leven ze langer.

Langdurig huwelijk is levensverlengend
Getrouwd zijn verlengt het leven, en hoe langer je huwelijk standhoudt, des te geringer is je sterftekans.

Nieuwsgierig? Dan leef je langer
Als je van nature nieuwsgierig bent aangelegd, en het leuk vindt om dingen uit te zoeken of iets nieuws te proberen, dan heb je een persoonlijkheidsstructuur waarmee je oud kunt worden.