Opgeladen: 11-10-2023
Opgeborgen in: Vitamine D, Vitamines, Depressie
Translation: Metastudy suggests possible antidepressant effect of vitamin D supplementation (12-10-2023)

De mogelijke antidepressieve werking van een supplement met vitamine D

Een supplement met vitamine D verbetert misschien de perspectieven van mensen met een depressie. Dat suggereert een Finse metastudie, waarin de uitkomsten van 41 eerder gepubliceerde trials zijn geaggregeerd en opnieuw geanalyseerd.


De mogelijke antidepressieve werking van een supplement met vitamine D


Studie
In 2022 publiceerden Finse onderzoekers in Critical Reviews in Food Science and Nutrition een metastudie, waarin ze de uitkomsten van 41 trials samenvoegden en opnieuw analyseerden. In de trials hadden proefpersonen een placebo of een supplement met vitamine D gekregen en hadden onderzoekers het effect van suppletie op depressie proberen te bepalen.

De trials waren divers. Soms hadden de proefpersonen een concentratie vitamine D in hun bloed die artsen te laag vinden, soms niet. Soms kregen de proefpersonen ook antidepressiva, soms niet. Soms waren de proefpersonen gediagnosticeerd met een depressie, soms niet. Ook de duur van de toediening en de dosering varieerde.

Resultaten
Suppletie met vitamine D verminderde de kans op depressie. Het effect was niet overweldigend groot, maar was wel significant.


De mogelijke antidepressieve werking van een supplement met vitamine D


De uitkomsten van de gebruikte trials gingen alle kanten op. Daar komt nog bij dat de opzet van veel trials te wensen overliet en vertekening in de hand zou kunnen werken. De Finnen zijn dan ook niet erg zeker over het gerapporteerde verband.

Toen de Finnen hun gegevens uitsplitsten, zagen ze dat de antidepressieve werking van vitamine D groter was bij mensen bij wie artsen een depressie hadden vastgesteld.

Ook dosering was een factor. Als de Finnen alleen keken naar trials waarin proefpersonen dagelijks 2000 IE vitamine D of meer hadden gekregen, was de uitkomst overtuigender.

Co-suppletie met calcium in doses van 400-1000 milligram per dag vergrootte de mogelijke antidepressieve werking van vitamine D niet. Het was juist andersom. De uitkomsten van de trials waarin proefpersonen alleen vitamine D hadden gekregen waren overtuigender.

Conclusie
"Our results encourage the enactment of future RCTs focused on clinical samples of individuals diagnosed with major depressive disorder or perinatal depression and to favor vitamin D doses of at least 2,000 IU/day", schrijven de Finnen.

"More well-documented and high-quality trials are needed to draw accurate conclusions about the possibilities of complementing conventional treatments of depression with vitamin D supplementation."

Bron:
Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Jul 11:1-18. doi: 10.1080/10408398.2022.2096560.

Meer:
Supplement met vitamine D reduceert kans op zelfdoding (11-4-2023)
Hoe zomer en zonlicht je slimmer (en vrolijker) maken (3-11-2022)


Is biotine een voel-je-goed-vitamine? Depressieve patient herstelt sneller door supplement met vitamine C Dieet met veel thiamine vermindert kans op depressie

Is biotine een voel-je-goed-vitamine?
Misschien, heel misschien, is biotine een vitamine die de geestelijke gezondheid in brede zin verbetert.

Depressieve patiënt herstelt sneller door supplement met vitamine C
Depressieve mensen die het antidepressivum fluoxetine slikken herstellen sneller als ze ook elke dag een supplement met een gram vitamine C gebruiken.

Dieet met veel thiamine vermindert kans op depressie
Eerder schreven we over een experiment waarin toediening van 50 milligram thiamine studentes opgewekter maakte. De uitkomsten van deze epidemiologische studie is in lijn daarmee.