Opgeladen: 21-2-2023
Opgeborgen in: Zink, Depressie
Translation: Zinc supplementation versus depression (22-2-2023)

Zinksuppletie versus depressie

Zinkgluconaat is een antidepressivum, suggereert een kleine humane trial. Bij mensen met depressieve symptomen kan zinksuppletie de concentratie BDNF in het bloed verhogen.


Zinksuppletie versus depressie


Zink & depressie
In depressieve mensen circuleert minder BDNF dan normaal, en neurologen gaan ervan uit dat dit depressie in stand houdt. Met hun proef wilden de onderzoekers uit Iran bepalen of zinksuppletie nuttig kan zijn bij depressie. Omdat ook bij mensen die te zwaar zijn, de concentratie BDNF vaak lager dan normaal is, besloten de onderzoekers een trial uit te voeren met mensen met een BMI dat hoger is dan 25.

Studie
De onderzoekers verdeelden 46 mensen van 18-35 jaar die meer wogen dan goed voor ze was in 2 groepen. Gedurende 12 weken kreeg de ene groep elke dag een placebo en de andere een supplement dat dagelijks 30 milligram elementair zink leverde.

De onderzoekers gebruikten een product van Nature Made. De vorm van zink die in dat supplement zit, is zinkgluconaat.

De onderzoekers bepaalden de mate waarin de proefpersonen gebukt gingen onder symptomen van depressie aan de hand van de Beck Depression Inventory-vragenlijst. Ze bepaalden in het bloed de concentratie BDNF. BDNF, een afkorting voor brain derived neurotrophic factor, is een eiwit dat hersencellen stimuleert om vitaal te blijven en nieuwe connecties te vormen.

Resultaten
De Beck Depression Inventory-scores van de proefpersonen zonder depressieve symptomen verminderde, maar die afname was niet statistisch significant. Bij die proefpersonen in de andere groep verminderden de Beck Depression Inventory-scores eveneens. En die afname was wel statistisch significant.


Zinkgluconaat is een antidepressivum, suggereert een kleine humane trial. Tijdens een depressie kan zinksuppletie de concentratie BDNF in het bloed verhogen.

Zinkgluconaat is een antidepressivum, suggereert een kleine humane trial. Tijdens een depressie kan zinksuppletie de concentratie BDNF in het bloed verhogen.


In het bloed van de 'depressieve' proefpersonen nam de concentratie BDNF aanmerkelijk en significant toe. In de andere proefpersonen bleef de concentratie BDNF min of meer constant.

Conclusie
"Zinc monotherapy may be an effective and safe treatment option for decreasing the depression severity in people with depressive symptoms", schrijven de onderzoekers.

Bron:
Nutr Neurosci. 2015 May;18(4):162-8.

Meer:
Meer kans op depressie en dementie bij ouderen met lage zinkspiegel (20-3-2017)


Eetbare paddenstoelen beschermen tegen depressie Is de antidepressieve werking van lichaamsbeweging superieur aan die van farmacologische antidepressiva? Hoe zomer en zonlicht je slimmer (en vrolijker) maken

Eetbare paddenstoelen beschermen tegen depressie
In eetbare paddenstoelen als champignons en oesterzwammen zitten stoffen die hersencellen beschermen.

Is de antidepressieve werking van lichaamsbeweging superieur aan die van farmacologische antidepressiva?
Een - voor niet-sporters tenminste - redelijke dosis lichaamsbeweging werkt op korte termijn net zo goed tegen depressies als een farmacologisch antidepressivum.

Hoe zomer en zonlicht je slimmer (en vrolijker) maken
Een Nederlandse studie suggereert dat zonlicht beschermt tegen depressie, angst en dementie. Zonlicht verhoogt de concentratie BDNF in het bloed.