Opgeladen: 6-10-2018
Opgeborgen in: Dementie & Alzheimer
Translation: Little bit of physical activity protects the brain against hereditary form of Alzheimer's (7-10-2018)

Beetje beweging beschermt hersenen ook tegen erfelijke vorm van Alzheimer

Bewegen is goed voor je hersenen, en vermindert de kans dat met het klimmen van de jaren je verstandelijke vermogens in het gedrang komen. En dat geldt volgens Duitse neurologen, verbonden aan de universiteit van Tübingen, ook voor mensen bij wie de ziekte van Alzheimer - de meest voorkomende vorm van dementie - in de familie zit, en die de genen voor die ziekte van hun vader of moeder hebben geërfd.

Studie
De onderzoekers gebruikten de gegevens van 372 mensen die zijn verzameld in de Dominantly Inherited Alzheimer Network Study. Dat project heeft betrekking op erfelijke versies van de ziekte van Alzheimer. Het gaat om mensen die van één van hun ouders genen hebben gekregen die de ziekte van Alzheimer bewerkstelligen. Neurologen spreken dan van autosomal dominant Alzheimers disease.

De onderzoekers verdeelden de studiedeelnemers in twee groepen aan de hand van hun hoeveelheid lichaamsbeweging. Studiedeelnemers die wekelijks minder dan 150 minuten fietsten, wandelden of sportten vielen in de groep die weinig bewoog; de studiedeelnemers die wekelijks meer dan 150 minuten bewogen vielen in de groep die relatief veel bewoog.

Resultaten
De studiedeelnemers die relatief veel bewogen scoorden gemiddeld 3.4 punten hoger op de Mini Mental State Examination-vragenlijst [MMSE] dan de studiedeelnemers die relatief weinig bewogen. De allerbeste score die je op de MMSE kunt scoren is 30. Scoor je lager dan 23, dan is het foute boel.


Beetje beweging beschermt hersenen ook tegen erfelijke vorm van Alzheimer


Beetje beweging beschermt hersenen ook tegen erfelijke vorm van Alzheimer


Een andere vragenlijst die de studiedeelnemers invulden was de Clinical Dementia Rating Scale Sum of Boxes [CDR-SOB]. De beste score die je op de CDR-SOB kunt halen is 0, de slechtste 18. Bij een score van 3 is er sprake van lichte dementie.

De onderzoekers achterhaalden dat de studiedeelnemers die relatief veel bewogen 15.1 jaar later verschijnselen van milde dementie gingen vertonen dan de studiedeelnemers die relatief weinig bewogen.


Beetje beweging beschermt hersenen ook tegen erfelijke vorm van Alzheimer


Beetje beweging beschermt hersenen ook tegen erfelijke vorm van Alzheimer


Conclusie
"A physically active lifestyle is achievable and may play an important role in delaying the development and progression of autosomal dominant Alzheimer's disease", schrijven de onderzoekers. "Individuals at genetic risk for dementia should therefore be counselled to pursue a physically active lifestyle."

"There is a growing and increasingly strong body of scientific evidence of the beneficial impact of lifestyle factors in reducing the risk for, and perhaps even preventing, cognitive decline and dementia", zegt Maria Carrillo, Chief Science Officer van de Alzheimer's Association, in een commentaar op de studie. [sciencedaily.com September 25, 2018]

"The results of this study are encouraging, and not only for individuals with rare genetically-caused Alzheimer's disease. If further research confirms this relationship between physical activity and later onset of dementia symptoms in autosomal dominant Alzheimer's disease, then we need to expand the scope of this work to see if it also is true in the millions of people with more common, late onset Alzheimer's."

Bron:
Alzheimers Dement. 2018 Sep 21. pii: S1552-5260(18)33248-5. doi: 10.1016/j.jalz.2018.06.3059. [Epub ahead of print].

Meer:
Door lichaamsbeweging kunnen hersenen zichzelf repareren en verjongen (7-6-2018)
Fitheid op middelbare leeftijd reduceert kans op dementie met negentig procent (17-3-2018)
Hoe krachttraining met high reps mannen kan beschermen tegen dementie (6-11-2015)


Onderzoek onder 45-plussers: gezondere voeding betekent meer hersenen
Door het verouderingsproces krimpen je hersenen, en verminderen je mentale vermogens, inclusief het geheugen en het probleemoplossend vermogen.

Scans liegen niet - yoga beschermt tegen dementie
De beoefening van yoga kan er voor zorgen dat het vermogen te herinneren en te concentreren op peil blijft als de jaren gaan klimmen.

Gebruik je vaak kerrie bij het koken? Dan blijven je hersenen langer in conditie
Kunnen alleen supplementengebruikers profiteren van de wonderbare eigenschappen van curcumine? We vonden een epidemiologische studie die concludeert van niet.