Opgepoetst: 8-7-2022
Opgeladen: 11-7-2015
Opgeborgen in: Placebo-effect, Psychologie
Translation: Placebos work even if you know you're taking a placebo (5-9-2015)

Een placebo werkt ook als je weet dat je een placebo slikt

Het idee alleen al dat je iets slikt of spuit waardoor je beter gaat presteren, werkt prestatieverbetering in de hand. Het placebo-effect, heet dat - en het placebo-effect is zo sterk dat een placebo volgens onderzoekers van Harvard Medical School ook werkt als je weet dat je iets slikt zonder actieve stoffen. En blij dat de jongens en meisjes van de supplementenindustrie daarmee zijn...


Een placebo werkt ook als je weet dat je een placebo sliktStudie
In 2010 publiceerde Ted Kaptchuk, verbonden aan Harvard Medical School, een studie waarin hij experimenteerde met 80 mensen met het prikkelbare darm syndroom. Gedurende 3 weken gaf Kaptchuk de helft van hen helemaal niks, en de andere helft een placebo. En dat wisten de proefpersonen. Ze kregen uitgelegd wat placebopillen waren. Op het potje dat ze mee naar huis kregen stond ook vermeld dat de pillen placebos waren.

Resultaten
Toen de drie weken waren afgelopen, ondervroeg Kaptchuk de proefpersonen met gestandaardiseerde vragenlijsten.

Kaptchuk vroeg de studiedeelnemers of ze hun vooruitgang [IBS Global Improvement] een cijfer tussen de 1 en 7 wilden geven. Een 1 staat voor substantially worse, een 4 voor no change en een 7 voor substantially improved. De placebogroep scoorde gemiddeld een 5. Dat staat voor slightly improved. De groep die geen placebo's had gekregen had geen verandering bemerkt, en scoorde dus een 4.

Kaptchuk bepaalde ook hoeveel procent van de proefpersonen de verlichting van hun klachten [Adequate Relief] had ervaren. In de placebogroep was dat 59 procent, in de andere groep 35 procent.

Tenslotte moesten de proefpersonen op een schaal van 0-500 de ernst van hun klachten aangeven [Symptoms Severity]. De placebogroep rapporteerde een verbetering van 92 punten. Bij de groep die geen placebo's kreeg was dat 46 punten.


Een placebo werkt ook als je weet dat je een placebo sliktConclusie
"Our study suggests that patients are willing to take open-label placebos and that such a treatment may have salubrious effects", concludeert Kaptchuk.

"Further research is warranted in irritable bowel syndrome and perhaps other illnesses to confirm that placebo treatments can be beneficial when provided openly and to determine the best methods for administering such treatments."

Supplementen
Biomedische wetenschappers vinden het placebo-effect steeds interessanter. Het kan immers alleen bestaan bij de gratie van het vermogen van de menselijke geest om genezingsprocessen te bespoedigen.

Ongetwijfeld speelt het placebo-effect niet alleen een rol van betekenis bij medicijngebruikers, maar ook bij gebruikers van voedingssupplementen. Zelfs als je een prutssupplement slikt waarvan je weet dat samenstellers zonder scrupules er gedroogd gras in hebben gestopt, dan nog heb je kans dat het zal werken.

Bron:
PLoS One. 2010 Dec 22;5(12):e15591.

Meer:
De beste sportdrank is paars (5-6-2021)
Suppletie met placebo's vaak effectief, maar werkt bij sommige sporters averechts (5-10-2019)
Behoefte aan meer energie? Neem een placebo! (7-5-2018)


Warmte en competentie versterken placebo-effect Placebowerking sterker als er veel dopamine in je hersenen zit Kennis over lichaamsbeweging maakt lichaamsbeweging gezonder

Warmte en competentie versterken placebo-effect
Medicijnen worden effectiever als de arts die ze verstrekt zich zowel competent als betrokken opstelt.

Placebowerking sterker als er veel dopamine in je hersenen zit
Als jij je goed kunt concentreren en jezelf goed kunt motiveren, dan circuleert er waarschijnlijk veel dopamine in de voorste delen van je hersenen.

Kennis over lichaamsbeweging maakt lichaamsbeweging gezonder
De positieve gezondheidseffecten van lichaamsbeweging worden sterker als je het bestaan ervan kent.