Opgeladen: 21-11-2022
Opgeborgen in: Psychologie Levensverlenging & psychologie
Translation: A life with ikigai is a longer life (22-11-2022)

Een leven met ikigai duurt langer

Als je dingen doet die waarin je goed bent en waaraan je tegelijkertijd plezier beleeft, waarmee je een inkomen kunt verdienen en waarmee je de mensheid ook nog eens een dienst bewijst, tel dan je zegeningen. Het zijn er zoveel dat je er langer door gaat leven.


Een leven met ikigai duurt langer


Ikigai
In de Japanse cultuur is een leven met ikigai misschien wel het beste leven dat voor een mens op deze planeet is weggelegd. Het is een leven waarin je iets kunt doen waarin je tegelijkertijd goed bent, een goed inkomen verdient, iets doet waarbij de wereld baat heeft en waaraan je zelf ook nog eens plezier beleeft.

Als er in je leven activiteiten zijn waarin al die vier aspecten samenkomen, heeft je leven ikigai.

Studie
In 2008 publiceerden epidemiologen van de Tohoku University in Japan een onderzoek waarin ze gegevens van 43.391 volwassen en gezonde Japanners van 40-79 jaar analyseerden.


Een leven met ikigai duurt langer


In de jaren negentig was aan de studiedeelnemers gevraagd of ze in hun leven ikigai hadden. Bijna 60 procent had daarop met 'ja' geantwoord, 37 wist het niet en bijna 5 procent had aangegeven niets van 'ikigai/ te ervaren.

Vervolgens hadden de onderzoekers de studiedeelnemers 7 jaar gevolgd. In die periode overleden 3048 studiedeelnemers.

Resultaten
De studiedeelnemers die ikigai in hun leven zeiden te hebben, hadden minder kans om te overlijden dan de studiedeelnemers die andere antwoorden hadden gegeven.


Een leven met ikigai duurt langer


Studiedeelnemers die geen ikigai hadden, hadden ongeveer 40 procent meer kans om te lijden dan de deelnemers die wel ikigai hadden. Dat verschil was statistisch significant.

De onderzoekers vonden vooral aanwijzingen dat ikigai beschermde tegen sterfte als gevolg van cardiovasculaire oorzaken.

Bron:
Psychosom Med. 2008 Jul;70(6):709-15.

Meer:
Accepteer jezelf en leef drie jaar langer (18-11-2022)
Autonome mensen leven langer (27-1-2021)
Het geluk van je partner verlengt jouw leven (14-4-2019)


Religie als levensverlenger: meer is beter

Consequente levensvreugde verlengt levensduur

Harde werkers leven langer

Religie als levensverlenger: meer is beter
Religieuze mensen leven langer dan mensen zonder religie, schreven we nog niet zo lang geleden. Vandaag lazen we een studie uit 2009, waarin Amerikaanse psychologen nagingen of het nog uitmaakt hoe belangrijk die religie voor mensen is.

Consequente levensvreugde verlengt levensduur
Levensplezier is net zoiets als postzegels. Je kunt het sparen. En net zoals een postzegelverzameling op de lange termijn veel waard kan worden, zo heeft een opstapeling van levensvreugde waarde.

Harde werkers leven langer
Harde werkers zijn doodwerkers, hoor je wel eens beweren. Mannen en vrouwen die zich het schompes werken om verder te komen leven niet lang.