Opgeladen: 18-11-2022
Opgeborgen in: Psychologie Levensverlenging & psychologie
Translation: Accept yourself and live three years longer (19-11-2022)

Accepteer jezelf en leef drie jaar langer

Als je vrede hebt met jezelf en tevreden bent met wat je er in dit leven van hebt gebakken, beschik je volgens psychologen over een ruime mate van self acceptance - of, in het Nederlands, zelf-acceptatie. En volgens epidemiologen verlengt die eigenschap je levensduur met drie jaar.


Accepteer jezelf en leef drie jaar langer


Studie
Reuben Ng, een onderzoeker van de National University of Singapore, gebruikte gegevens die waren verzameld in de Wisconsin Longitudinal Study. Dat is een Amerikaans project waarin 10.317 personen, die in 1957 de middelbare school verlieten, levenslang worden gevolgd.

Ng bestudeerde een groep van 7626 deelnemers vanaf de vroege jaren negentig gedurende twintig jaar. De studiedeelnemers waren dus al wat ouder.

De studiedeelnemers hadden moeten vertellen of ze het eens of oneens waren met uitspraken die volgens psychologen iets zeggen over de mate van zelf-acceptatie. "I like most parts of my personality", was zo'n uitspraak. Twee andere waren "When I look at the story of my life, I am pleased how things have turned out" en "In many ways, I feel okay about my achievements in life".


Accepteer jezelf en leef drie jaar langer


Ng vermoedde dat zelf-acceptatie met zich meebrengt dat je veroudering accepteert. Ook als je merkt dat je de leeftijd der sterken heb bereikt, ga je door met leven en blijf je proberen goede beslissingen te nemen. Dat verklaart waarom ouderen met relatief veel self acceptance geestelijk en lichamelijk gezonder zijn dan leeftijdsgenoten die meer moeite hebben om zichzelf te accepteren.

Resultaten
Toen Ng met statistiek het effect wegpoetste van psychologische factoren zoals het hebben van een doel in het leven, positieve relaties met belangrijke anderen en geestelijke groei en gezondheidsfactoren als depressie, de eigen inschatting van de gezondheid, wel of niet roken, gewicht, leeftijd en chronische ziekten, zag hij dat zelf-acceptatie het leven verlengde.

De studiedeelnemers met betrekkelijk veel zelf-acceptatie hadden gedurende de periode dat Ng ze kon volgen 19 procent minder kans om te overlijden dan studiedeelnemers met betrekkelijk weinig zelf-acceptatie. Dat kwam erop neer dat de studiedeelnemers met veel zelf-acceptatie door de bank genomen 3 jaar langer konden leven.


Accepteer jezelf en leef drie jaar langer


Conclusie
"Staying smoke-free and eating right are not the only strategies to live long and prosper", schrijft Ng. "Successful aging is achieved by both the body and mind."

Bron:
Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 18;17(16):5980.

Meer:
Optimisme verlengt levensduur met 15 procent (13-9-2019)
Het geheim van een gezonde oude dag? Boosheid de baas blijven (10-5-2019)
Het geluk van je partner verlengt jouw leven (14-4-2019)


Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar

Consequente levensvreugde verlengt levensduur

Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur

Positieve emoties verlengen levensduur met tien jaar
Hoe positiever je in het leven staat - en hoe optimistischer, opgewekter, tevredener en gelukkiger je bent - hoe ouder je waarschijnlijk zult worden.

Consequente levensvreugde verlengt levensduur
Levensplezier is net zoiets als postzegels. Je kunt het sparen. En net zoals een postzegelverzameling op de lange termijn veel waard kan worden, zo heeft een opstapeling van levensvreugde waarde.

Vasthouden aan positieve gevoelens bij tegenslag verlengt levensduur
Psychologische stress is ongezond, en verkort volgens legio wetenschappelijke studies de levensduur. Tenminste, als je daar niet mee kunt omgaan.